Gotlands Museum i sociala medier

Gotlands Museum i media

Om oss

GOTLANDS MUSEUM tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål.

Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.

Kontaktpersoner

Byggnadsantikvarie
Ola Nyström
Kommunikatör
Eva Klint Langland
Antikvarie
Kajsa Pontén Röcklinger
Antikvarie och arkivarie
Tove Åkesson
Avdelningschef publik verksamhet
Stefan Johansson
Projektledare för ARVET - hållbar kulturarvsturism
Sofia Hoas
Kommunikatör
Kerstin Klint
Marknadschef
Ninni Gahnström
Slöjd- och formutvecklare
Annica Doms
Utställningsansvarig
Mathias Strömer