2018-03-14 08:24Bloggposter

Vi har ett spännande år framför oss

Ja då har nästan ett helt år gått sedan jag en kall och mörk morgon i januari 2017 klev in genom dörrarna på Gotlands Museum. Och vilket fantastiskt år det har varit här på Gotland och på Gotlands Museum. Men i stället för att blicka bakåt på året som har gått vill jag rikta blicken framåt och säga några ord om vad vi på museet har för planer inför 2018.

Det ekonomiska läget för museet är stabilt, men det finns stora underliggande investeringsbehov främst i utveckling av verksamheten.  Det finns en stor efterfrågan på en ny utställning om vikingatid och förhistoria – nuvarande utställning har 50 år på nacken nästa år – och medel har också satts av i budgeten till en förstudie. Vi ser inte att det kommer att komma några större resurstillskott från stat och region de närmaste åren, vilket innebär ett fortsatt arbete med affärsutveckling och försäljning för att öka våra egenintäkter.

 

Nästa år kommer Gotlands Museum att inviga flera nya tillfälliga utställningar på Fornsalen vilket är en strategi för att locka till återbesök. Smaka på Att samla eller inte samla – det är frågan? och Vinnare och förlorare i svensk natur. Dessutom kommer vi att inviga en ny basutställning, Upptäck Gotland, för att inspirera till besök på intressanta platser runtom på ön. Vi kommer också att påbörja en tydlig satsning på att visa gotländskt konsthantverk och design på Konstmuseet. Och det innebär i sin tur en satsning på att bygga upp en helt ny samling på det temat. Och självklart kommer vi att uppmärksamma 100-årsdagen av Bergmans födelse genom en utställning om Bergman i konsten samt att Konstmuseet firar 30 år.

 

I april 2018 invigs den nya kryssningskajen. Den innebär en möjlighet för Gotlands Museum genom fler besökare, särskilt internationella. Samtidigt medför fler besökare en utmaning där vi inför säsongen 2018 arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten, men också utveckla vårt erbjudande och våra produkter både själva och tillsammans med andra.

 

Ett prioriterat område för Gotlands Museum det kommande året är att utveckla forskning och kunskapsuppbyggnad, när det nu också skrivs fram i den nya museilagen. Inom museet finns både bred och djup kunskap inom konst, natur- och kulturarv. Under 2018 kommer vi att peka ut inom vilka områden vi ska utveckla vår forskning och kunskapsuppbyggnad och vilka samarbeten med universitet, andra museer och organisationer vi vill bygga upp.

 

Ett annat område där vi under 2018 fortsätter att utveckla verksamheten och möta behov från besökare, forskare och en intresserad allmänhet är efterfrågan på digital tillgänglighet. Det gäller i hög grad digitaliseringen av våra samlingar, som syftar att öka tillgängligheten för breda grupper av användare.

 

Under 2018 ser vi också fram emot att utveckla samarbetet med arrendatorerna på våra museigårdar. Vi är särskilt glada att Mimmi och Tomas nu påbörjar arbetet med att utveckla verksamheten på Petesgården.

 

Fornvännerna är våra allra viktigaste ambassadörer och vi kommer nästa år att utveckla aktiviteter, attraktiva medlemserbjudanden och VIP-kvällar för dem. Som medlem i Föreningen Gotlands fornvänner erhåller man varje år årsboken Gotländskt arkiv. Jag kan redan nu avslöja att nästa års Gotländskt arkiv kommer att ha sitt fokus inom arkeologin och behandla nya rön om centrala platser på Gotland. Från bronsålder till medeltid. Det temat tror och hoppas vi att många av våra medlemmar kommer att vara intresserade av.

 

Med dessa rader om vad som väntar 2018 vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet grundades 1875 av Föreningen Gotlands fornvänner med initiativtagaren Pehr Arvid Säve i spetsen. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal och omfattade endast det som nu utgör Bildstenshallen i Fornsalen. I dag består Gotlands Museum av Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Museet har också ett publikt arkiv och bibliotek, Svahnströmska rummet, föremålssamlingar i Magasin Visborg samt en kulturmiljöavdelning för arkeologi och byggnadsvård. Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål.