2018-03-14 08:01Bloggposter

Ministerbesök med fokus på besöksnäringen

I samband med 92 möjligheter i förra veckan där både centerledaren Annie Lööf och närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog hade vi nöjet att få besök av just Mikael Damberg på Gotlands Museum.

Det blev en utmärkt möjlighet för oss att berätta mer om betydelsen av Stora turismpriset när det gäller vår position och betydelse inom besöksnäringen på Gotland både som en viktig besöksanledning och som ett av de större besöksmålen på ön. Men det blev också tillfälle att ge olika exempel på hur vi arbetar med att agera affärsmässigt, initiera nya och oväntade samarbeten och att skapa helhetsupplevelser för våra besökare; avgörande nycklar till framgång inom besöksnäringen.

Samtalet kretsade också kring besöksnäringsfrågorna i ett bredare och nationellt perspektiv mot bakgrund av det nya betänkandet om besöksnäringen: Ett land att besöka. Här betonade vi att det är mycket positivt att det föreslås att Statens fastighetsverk får ett utökat uppdrag när det gäller besöksmålsutveckling och att kulturturism, naturturism och måltidsturism skrivs fram som de framtida viktiga besöksanledningarna. Det gäller i allra högsta grad för oss på Gotland.

 

Och givetvis talade vi om kryssningskajen. På Gotlands Museum ser vi positivt på de möjligheter som kryssningskajen kan innebära för museet men också för Gotland i stort. Samtidigt behöver vi arbeta utifrån ambitionen att vi ska leverera hållbara besök i vårt världsarv och runtom på ön. Det kräver för vår del bland annat kvalitets- och kvantitetssäkring av guideverksamheten, utveckling av produktportfölj och butiksutbud, anpassning av öppettider samt inte minst ett bemötande och värdskap i världsklass.

 

Till sist fick vi möjlighet att visa några av våra just nu aktuella utställningar och diskutera hur museer är viktiga aktörer i samtidsdebatten och just nu har en särskild roll att fylla när det gäller ”fake news”.

 

Att näringsministern är genuint intresserad av besöksnäringsfrågor är tydligt.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet grundades 1875 av Föreningen Gotlands fornvänner med initiativtagaren Pehr Arvid Säve i spetsen. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal och omfattade endast det som nu utgör Bildstenshallen i Fornsalen. I dag består Gotlands Museum av Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Museet har också ett publikt arkiv och bibliotek, Svahnströmska rummet, föremålssamlingar i Magasin Visborg samt en kulturmiljöavdelning för arkeologi och byggnadsvård. Fornsalens förlag ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål.