2024-04-18 07:33Pressmeddelanden

Visby kyrkoruiner: Gotlands Museum tecknar avtal med goGotland

Porträtt på tre kvinnor. Jenny Westfält, Gotlands Museum, tillsammans med Emelie Ahlin, goGotland, (mitten) och Therése Lindström, vd för goGotland, (till höger).

I början av året sökte Gotlands Museum en entreprenör för bokning och genomförande av evenemang i Visby kyrkoruiner. Nu är det klart att goGotland får uppdraget.
Jenny Westfält som är chef för Gotlands Museum berättar att intresset för utlysningen har varit stort, och att ett flertal seriösa ansökningar kommit in.
– Det visar att Visby ruiner är attraktiva och intressanta för många. Nu får goGotland uppdraget att under tre år ansvara för bokning och genomförande av evenemang i ruinerna. goGotland som haft uppdraget även nuvarande avtalsperiod har en organisation som klarar hela kedjan från bokning till genomförande.

Visby kyrkoruiner ägs av svenska staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Gotlands Museum har sedan 2014 ett nyttjanderättsavtal med Statens Fastighetsverk, med uppdraget att tillgängliggöra kyrkoruinerna för allmänhet, grupper och evenemang. Museet har samarbetat med en entreprenör för bokning och genomförande av evenemang, medan man fortsatt haft ansvaret för öppethållande för allmänheten samt tillsyn och byggnadsantikvariska frågor.
– Vi på Gotlands Museum har som utgångspunkt att vi ska göra det vi är bäst på och sedan samarbeta med andra aktörer som är bäst inom sitt område, poängterar Jenny Westfält.

Ruinerna som ligger mitt i världsarvet Visby är viktiga inslag i upplevelsen av staden både för gotlänningar och besökare. Deras olika karaktär och storlek gör att de lämpar sig för olika typer av evenemang som seminarier, middagar, mingel, bröllop, utställningar med mera. Några är öppna dagligen för allmänheten under vår, sommar och höst. Andra används enbart för bokade grupper.

Therése Lindström, vd för goGotland, säger att de både är glada och stolta över att ha fått förnyat förtroende av Gotlands Museum:
– Tillsammans med våra partners på ön inom bland annat hotell- och restaurangbranschen, ser vi fram emot att fortsätta visa upp och berika kunskapen om vårt världsarv samt om Gotlands historia och kultur för företag, organisationer och besökare från hela Sverige och resten av världen.

FÖR FRÅGOR:
Jenny Westfält                                                                Therése Lindström
Chef Gotlands Museum                                                 VD goGotland
Jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se                         therese@gogotland.se
070-399 00 96                                                                  070-242 79 55

 

Interiör från en kyrkoruin i Visby med högresta valvbågar.

En av de ruiner som ingår i avtalet är Sankta Katarina, (som oftast kallas Sankta Karin), och som ligger centralt vid Stora torget i Visby. Pressbild: Gotlands Museum


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Kommunikatör
Kerstin Klint