2019-05-22 10:42Pressmeddelanden

Välkommen att fira demokratins genombrott i Sverige med oss!

I dag tar vi den allmänna rösträtten för givet, den är demokratins fundament. Att gå till valurnorna är en folkrörelse och för många en högtidsstund. Men idag är det lätt att glömma den långa kamp som föregick riksdagens historiska beslut den 24 maj 1919.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Beslutet är en milstolpe i den svenska demokratins historia. Det tycker Gotlands Museum är värt fira.

I Fornsalens entré visas 26 maj–29 september utställningen Fira demokratin, producerad av Sveriges Riksdag. Den är en del av riksdagens arbete med att uppmärksamma den svenska demokratins genombrott. 

Välkommen till pressvisning fredag 24 maj kl. 10 på Fornsalen, Gotlands Museum.

På plats finns museichef Susanne Thedéen och utställningsproducent Henrik Ramberg för att visa utställningen och prata demokratifrågor ur ett musealt perspektiv.

Utställningen Fira demokratin invigs söndagen den 26 maj kl. 13 på Fornsalen av förste vice talman Åsa Lindestam. 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.