2022-05-10 06:59Pressmeddelanden

Unikt fynd: Skålgropar i Bro

Det var i samband med ett schaktningsarbete som skålgroparna upptäcktes i Bro. Foto: Johan Norderäng, Gotlands MuseumDet var i samband med ett schaktningsarbete som skålgroparna upptäcktes i Bro. Foto: Johan Norderäng, Gotlands Museum

Att hitta skålgropar från bronsåldern är relativt ovanligt på Gotland, men nu har det hänt. 
Det var i samband med ett schaktningsarbete för kabelarbeten i närheten av det mäktiga bronsåldersröset Bro Stainkalm som arkeolog Johan Norderäng fick syn på något som han misstänkte vara skålgropar.

Efter att ha försäkrat sig om att det inte var en naturlig vittring i kalkstenen, undersöktes det ungefärliga området på 3 X 1,5 meter mer noggrant.
– Det finns ju inte många sådana fynd på Gotland. Skålgropar ligger oftast i närheten av hällristningar och det har vi inga mängder av. Det här fyndet låg däremot nära ett av det största bronsåldersrösena på Gotland, Bro Stainkalm, berättar Johan Norderäng. 

Skålgropar är skålformade fördjupningar i en berghäll eller ett stenblock. Vad skålgroparnas ursprungliga innebörd varit, finns det mängder av hypoteser om. Själva knackandet kan ha haft ett magiskt syfte. Skålgroparna kan även ha fungerat som en kultplats.
– Det finns egentligen ingen sanning, men mängder av hypoteser, berättar Johan Norderäng.

Skålgroparna är nu åter övertäckta och skyddade för framtiden.

Kontaktperson:
Johan Norderäng, arkeolog
0498-29 27 32, 070-334 54 16 – johan.norderang@gotlandsmuseum.se

Skålgroparna var på ett synligt område på 3 X 1,5 meter. Foto: Johan Norderäng, Gotlands Museum

Skålgroparna var på ett synligt område på 3 X 1,5 meter. Foto: Johan Norderäng, Gotlands Museum

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint