2021-04-26 07:00Pressmeddelanden

Stort museimöte sänds från Visby

Gotlands Museum arrangerar tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Sveriges museer den 27–29 april museibranschens viktigaste möte – Vårmötet. På grund av pandemin genomförs konferensen digitalt, men Gotland och Visby har en framträdande roll i programmet. 

Temat för Vårmötet 2021 är Medverka, samverka, påverka – tillsammans når vi längre. De tre mötesdagarna är fyllda med föreläsningar, panelsamtal och programpunkter från hela museisverige. Konferensen är digital och sänds från kongresshallen Wisby Strand.

– Det känns otroligt roligt att äntligen kunna genomföra konferensen, som från början var planerad till förra året. Självklart skulle vi helst ha tagit emot våra museikollegor här på plats, men även om vi nu ses digitalt kommer Gotland att ha en framträdande roll genom hela konferensen, berättar Susanne Thedéen, museichef på Gotlands Museum.

Under vårmötet delas priset Årets museum ut av kulturminister Amanda Lind.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält