2021-03-22 15:05Pressmeddelanden

Stenålder till nutid – digital skrift om A7området i Visby

Omslag till skriften "Stenålder till nutid-A7-området i Visby".Omslag till skriften "Stenålder till nutid-A7-området i Visby".

På det gamla militärområdet A7 i Visbys utkant har en helt ny stadsdel växt fram. Innan den nya byggnationen påbörjats har området undersökts av arkeologer. Detta har resulterat i spännande upptäckter som påverkar vår syn på Visby i stort. 

Tillsammans med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland har Gotlands Museum tagit fram en digital skrift där A7-området i Visby presenteras, både ur ett historiskt perspektiv och från ett från ett nutida. 

Regionen Gotlands stadsarkitekt, Christian Hegardt, skriver om den nya stadsdelen och tankarna bakom planeringen av den. Gotlands Museums arkeologer, Johan Norderäng och Per Widerström, som tillsammans med andra arkeologer genomfört arkeologiska undersökningar på området, skriver om mycket tidiga spår av mänsklig närvaro i området under stenålder, de tidigaste spåren vi har från byggnader i området (daterade bronsålder), liksom många lämningar efter järnålderns boplatser och gravar.

”Den kanske enskilt mest intressanta upptäckten är att det har legat en gård här under långt tid. Det har varit en gård som har en väldigt speciell historik, och vi tror att den haft betydelse för Visby stads senare utveckling”, säger Per Widerström.

Roger Möller på teknikförvaltningen vid Region Gotland har varit en av de drivande i projektet med skriften. Han berättar mer om tankarna bakom projektet:

”Att få möjligheten att på det här sättet redovisa en tidsresa från dåtid till nutid för ett specifikt område har varit angeläget för att återspegla områdets spännande historia, och då inte minst för de boende i området. Det är alltid viktigt att återge historiens vingslag för att vi ska förstå vår egen historia. Vi hoppas att skriften kommer väcka intresse hos dem som i dag bor i området och en intresserad allmänhet, samt att den kan ge en fingervisning för den som vill ta reda på mer”.

Arbetet med skriften har möjliggjorts genom finansiering från Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Gotlands Museum har varit projektledare, redaktör för arbetet och står för huvuddelen av textarbetet. 
Skriften finns att läsa eller ladda ner kostnadsfritt på Gotlands Museums hemsida: www.gotlandsmuseum.se/a7

Välkomna till digital release
Torsdag 25 mars 2021 kl. 15.00 hålls en digital release där några av bokens författare intervjuas av Cathrin Emdén, förlagsredaktör på Gotlands Museum.

För mer information kontakta
Daniel Langhammer, arkeolog/kulturmiljöhandläggare
Länsstyrelsen i Gotlands län
010-223 93 59
daniel.langhammer@lansstyrelsen.se

Cathrin Emdén, förlagsredaktör 
Gotlands Museum
0498-29 27 38, 072-214 08 76
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se

Arkeologen Johnny May ritar av de stenskodda stolphål som är kvar efter ett av husen från tidig järnålder i nuvarande kvarteret Adjutanten.

Arkeologen Johnny May ritar av de stenskodda stolphål som är kvar efter ett av husen från tidig järnålder i nuvarande kvarteret Adjutanten. Foto: Gotlands Museum.

Sven Jonsson fick ensam göra det omfattande arbete som det innebar att tömma en brunn som var uppfylld med stenar. Ingen annan vågade sig ner.

Sven Jonsson fick ensam göra det omfattande arbete som det innebar att tömma en brunn som var uppfylld med stenar. Ingen annan vågade sig ner.
Foto: Gotlands Museum.

Medan undersökningen av kvarteret Signallottan pågick så växte bebyggelsen i bakgrunden fram längs med Ada Blocks gata.

Medan undersökningen av kvarteret Signallottan pågick så växte bebyggelsen i bakgrunden fram längs med Ada Blocks gata. Foto: Gotlands Museum.

 

 

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.