2021-09-16 12:39Pressmeddelanden

Skulptur på fyra meter invigs på Visbydagen

Den litauiske konstnären Augustas Serapinas har varit på plats i Gotlands Museums arkiv på Visborgsområdet, där han funderat på gränsdragningar inom museivärlden. Foto: Baltic Art CenterDen litauiske konstnären Augustas Serapinas har varit på plats i Gotlands Museums arkiv på Visborgsområdet, där han funderat på gränsdragningar inom museivärlden. Foto: Baltic Art Center

Vem är det egentligen som bestämmer vad som ska ingå i ett museums samlingar? Vad får plats på den ena eller andra sidan gränsen? Måndagen den 20 september påbörjas bygget av en skulptur på Fornsalens gård i form av ett traditionellt gotländskt staket, standtune. Det är den litauiske skulptören Augustas Serapinas som står bakom idén till skulpturen som kommer att invigas på Visbydagen.

”Konsten i kulturarvet” är ett samarbete mellan Baltic Art Center (BAC) och Gotlands Museum. Som historisk resonansbotten i projektet finns närheten mellan arkeologin och konstvetenskapen och den framträdande roll som konstnärer haft i gestaltandet av historien.
– ”Konsten i kulturarvet” tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för kulturarv och kulturmiljöer för att utforska och gestalta kulturarvet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Vi vill också tillvarata det stora intresse för kulturarv som finns i det gotländska föreningslivet, till exempel på Bungemuseet, och skapa ett utbyte mellan konst och kulturarv som knyter an till lokalsamhället, berättar Helena Selder från BAC.

Studerade Gotlands Museums samlingar
Den litauiske konstnären Augustas Serapinas bjöds in att arbeta utifrån Gotlands Museums samlingar och besökte då olika sorters ”gömda och glömda rum”, bland annat i museets magasin på Visborgsområdet och några av Gotlands museigårdar. Det som slutligen kom att fånga konstnärens intresse var gränsdragningarna mellan det som klassificeras som kulturarv, det som kräver ett särskilt omhändertagande av museipersonalen och de föremål och miljöer som existerar utanför museets samlingar.

Experthjälp från Bungemuseet
Konstnärens tankar kring detta har han fångat i en skulptur byggd i traditionell standtuneteknik av arbetslaget från Bungemuseet. Detta stängsel är ett levande kulturarv på Gotland och standtunets konstruktion kan även historiskt ha använts i försvarssyfte. På Fornsalens gård får denna uråldriga byggteknik ge form åt en fyra meter hög skepnad som svänger sig runt museibyggnaden.
Från och med måndagen den 20 september påbörjas bygget av skulpturen ”Standtune för Fornsalens gård”. Ett arbetslag på 10 till 15 volontärer från Bungemuseet kommer att bistå med arbetskraft och experthjälp att uppföra skulpturen. 

"Vilka har egentligen makten?"
Är den ett försvar eller en skulptur? Och vilka föremål ska släppas in i museets samlingar?
Det sistnämnda är en ständigt aktuell fråga för Gotlands Museums samlingsansvariga som beslutar i dessa komplexa frågor som väcks till liv genom Serapinas gestaltning. Marika Bogren, avdelningschef för Samlingar och kulturmiljö på Gotlands Museum, berättar att förvärv av föremål till en museisamling omgärdas av riktlinjer, kriterier, kunskap och bedömningar.
– Att ta emot, förvalta och eventuellt gallra föremål i en samling är en viktig process som handhas av utbildad personal.
– Vilka har egentligen makten att besluta om vårt gemensamma kulturarv och vad som ska finnas i museernas magasin och utställningar? Hur vet vi i museerna vilka föremål som ska stanna på den ena eller andra sidan av ”staketet” - gränsen? funderar Marika Bogren. 

Skiss av Augustas Serapinas skulptur som kommer att uppföras på Fornsalens gård. Bygget påbörjas måndagen den 20 september, med experthjälp av ett arbetslag från Bungemuseet.

Skiss av Augustas Serapinas skulptur som kommer att uppföras på Fornsalens gård. Bygget påbörjas måndagen den 20 september, med experthjälp av ett arbetslag från Bungemuseet.

FAKTA:
Augustas Serapinas är en internationellt verksam litauisk konstnär som ofta arbetar med platsspecifika installationer. Han är född 1990 och är baserad i Vilnius.

”Konsten i kulturarvet” är ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands Museum som drivs av BAC och Gotlands Museum med stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag.

Baltic Art Center (BAC) är ett internationellt residens för samtida konst som är baserat i Visby.

Bungemuseets förening har ett arbetslag med 10–15 volontärer som håller gamla traditioner levande, och arbetar med underhåll av alla museets byggnader.

PRESSVISNING:
30 september klockan 16 på Fornsalens gård.

INVIGNING:
2 oktober klockan 13 på Fornsalens gård.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
BAC:
Helena Selder, BAC, tel: 0708-71 45 91, helena@balticartcenter.com

GOTLANDS MUSEUM:
Marika Bogren, avdelningschef för Samlingar och kulturmiljö, 0702-036065, marika.bogren@gotlandsmuseum.se
Kerstin Klint, kommunikatör, 0705-136793, kerstin.klint@gotlandsmuseum.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Marknadschef
Ninni Gahnström