2020-02-13 07:30Pressmeddelanden

Skribenter sökes till Gotländskt arkiv 2021

Under de senaste åren har Gotlands Museums årsbok, Gotländskt arkiv, behandlat olika ämnen i temanummer. I nästa års utgåva blir upplägget i stället ett öppet nummer med olika typer av ämnen. Nu söker vi skribenter som vill bidra med artiklar.

Gotländskt arkiv har under flera år utkommit med temanummer som gett fördjupning i ämnen som världsarv, arkeologi och mattraditioner. Bland både forskare och läsare har det dock funnits intresse för ett ”öppet” nummer, där olika typer av artiklar som behandlar olika ämnen kan rymmas i en och samma bok. Därför öppnar vi upp 2021 års Gotländskt arkiv för intresserade skribenter.

– Vi hoppas på en bredd bland ämnen och är i första hand intresserade av artiklar inom natur- och kulturarv, historia, etnologi, arkeologi, byggnadsvård och konstvetenskap. Kravet är att artikeln ska ha en stark koppling till Gotland och att författaren ska ha dokumenterad kunskap om sitt ämne, berättar Cathrin Emdén, förlagsredaktör vid Fornsalens förlag.

De inkomna artiklarna kommer att granskas av sakkunniga personer som väljer ut ett antal artiklar baserat på kvalitet, balans mellan ämnen och vad som ryms i boken. Sista datum för att inkomma med komplett text samt idé om bildmaterial är
1 september 2020.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén