2021-09-13 09:14Pressmeddelanden

Skolbarn skissar på möjlighetsmaskiner

Gotländska skolbarn tar på sig möjlighetsglasögonen och skissar på möjlighetsmaskiner för att lösa världens miljöproblem. "Barn är bäst på att se möjligheter utan hinder". 
Inom kort kommer gotländska skolbarn i årkurs tre och fyra att skissa på möjlighetsmaskiner för att lösa miljöproblemen.
– Hälften av öns grundskolor har anmält intresse att vara med i projektet, berättar konstkonsulent Armin Scholler. 

För att få en bakgrund i frågor kring hållbarhet, miljö och klimat kommer barnen att få en introduktion av miljövetare inom olika specialistområden. Tillsammans med en konstpedagog från Gotlands Museum och en teknikpedagog från Fenomenalen Science Center kommer barnen att skissa på lösningar av dagens och morgondagens utmaningar inom klimat och miljöområdet.
– Barn är bäst på att se möjligheter utan hinder. Därför är det barnen som tänker och skissar på de maskiner som behövs; på papper och som skulpturer, fortsätter Armin Scholler.

Eleverna lämnar över skisserna till tekniker på Riksantikvarieämbetet och externa företag som utvecklar ett antal prototyper av de tänkta maskinerna. Att möjliggöra för nästa generations innovatörer är viktigt, poängterar Marie Dahllöf, som är generalsekreterare för Postkodstiftelsen.   
– Barns gränslösa kreativitet och initiativförmåga är en skatt att både ta vara på och förädla om vi ska kunna förändra framtiden till det bättre. Postkodstiftelsen är oerhört stolta att kunna stötta Möjlighetsmaskiner och tillsammans arbeta för att ge barn och unga förutsättningar att växa tillsammans med lösningarna i stället för att fastna i problemen, säger Marie Dahllöf.

Dessa möjlighetsmaskiner behöver inte vara fullt funktionsdugliga men kan ha kapacitet att på sikt utvecklas vidare. Förhoppningen är att en av idéerna når fram till att bli en full funktionell produkt. Skisser, skulpturer och prototyper kommer att visas i en utställning på Gotlands museum och Naturum i Vamlingbo 2023.

Fakta om projektet:
Finansiär för projektet är Postkodsstiftelsen. Gotlands Museum är projektägare, med Fenomenalen Science Center som huvudpartner. Andra partner i projektet är Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Region Gotlands Energirådgivare och Riksantikvarieämbetet. 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Konstkonsulent
Armin Scholler