2018-10-15 06:00Pressmeddelanden

Pressvisning: Vinnare & förlorare i svensk natur

Foto: Anders HenrikssonFoto: Anders Henriksson

I naturen pågår en ständig kamp, nya vinnare och förlorare utses dagligen. I utställningen Vinnare & förlorare i svensk natur lär vi oss mer om vilka arter som långsamt växer fram som vinnare och vilka som visar sig vara förlorare.

De senaste 120 åren har det svenska landskapet förändrats radikalt. Det moderna jord- och skogsbruket, en grundpelare för välfärdsstaten, har satt de långsamma rörelserna ur spel. De 120 åren kan sammanfattas med att generalisterna är vinnare och specialisterna är förlorare.

Sångsvan, grågås och trana jagades hårt när fattiga människor behövde mat på bordet. Nu häckar de forna ödemarksfåglarna i minsta vatten. Barbastellen jagar nattfjärilar i mörkret. Staren kilar kring i gräset efter harkrankslarver. Vad har de gemensamt? Båda älskar lummiga hagar och båda är förlorare i vår svenska djurvärld.

Utställningen är en vandringsutställning som är producerad av Föreningen Naturfotograferna i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Gotlands Museum har tillsammans med Naturskyddsföreningen på Gotland valt att komplettera med en Gotlandsdel, kallad Vinnare och Förlorare i gotländsk natur.

Välkommen på pressvisning
När: Torsdag 18 oktober kl. 10
Var: Fornsalen, Strandgatan 14

Utställningen invigs den 21 oktober och visas fram till den 10 mars 2019. I samband med invigningen deltar utställningens producent Magnus Elander.


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.