2018-11-09 07:00Pressmeddelanden

Pressvisning: Sam Smith – Lithic Choreographies

Gotlands Konstmuseum presenterar, i samarbete med Baltic Art Center och International Art Space, utställningen Lithic Choreographies med den australienske konstnären Sam Smith (f.1980).

Varmt välkommen till pressvisning fredagen den 16 november kl. 10 då konstnären finns på plats.
Plats: Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21, Visby.

Smith arbetar framför allt med video, installation och performance, men påbörjade konstnärsbanan med inriktning också på skulptur. Intresset för det tredimensionella är fortfarande tydligt i hans konst där han betraktar platser och byggda former som levande organismer med karaktär och historia som träder fram genom deras materia. Så är också fallet i Lithic Choreographies, en nyproducerad, experimentell dokumentär filmad på Gotland, där ön innehar huvudrollen medan människan har tilldelats birollen.

Film- och tillika utställningstiteln anspelar på Gotlands skapelse under silurperioden med dess långsamma rörelse och förflyttning från ekvatorn till dagens placering i Östersjön. Dåtida, nutida och framtida tidsskalor interagerar tillsammans genom dokumentärt fotografi och konstnärlig animation. Videon undersöker öns geologiska lager med hjälp av alltifrån fakta, till spekulativa vetenskaper och fiktioner. Genom att se på landområdet med dess stenrika stränder, betongindustri och kalkstensbrott, fokuserar filmen på stenens omlopp i ekonomiska, kulturella och agrara sammanhang. Relationen mellan människan och naturen adresseras, likväl som aktuella frågor rörande användningen av jordens resurser.

Filmen är baserad på material som Smith filmat som residenskonstnär på Baltic Art Center i Visby. Under två perioder 2017 och 2018 reste Smith runt över hela Gotland och mötte nyckelpersoner och specialister för att lära känna platsen och det lokala samhället. Han filmade bland annat på Konstnärshemmet Brucebo, Suderbys ekoby, Uppsala universitet Campus Gotland, Gotlands Museums magasin för samlingar, Cementa samt på flertal platser utomhus. Smith har filmat huvuddelen utan manus med en slags deltagande observation där han valt att följa personer i deras vardagliga arbetsliv där de agerar utan regi.

Utställningen fortsätter utanför den centrala videon, genom att installera objekt från filmen i utställningsrummen, tillsammans med flera nyproducerade verk i form av fotografi, texter och video. Presentationen blir en lek om vad som betraktas som verkligt eller fiktivt, sant eller falskt, historiska fakta eller konstnärlig gestaltning. I Smiths värld suddas kategoriseringarna och hierarkierna dem emellan ut. I stället föreslås deras kombination som en möjlig strategi för fortsatt överlevnad.

Sam Smith är uppvuxen i Sydney, men bor och verkar numera i Storbritannien, efter längre vistelser på platser som New York och Berlin. Han har tidigare bl.a. ställt ut på Whitechapel Art Gallery i London, Centro de Artes Visuais, Coimbra, Portugal, på Australian Centre for Moving Image, Melbourne och på KW Institute for Contemporary Art, Berlin. Monografin Sam Smith: Frames of Reference, med texter av Jan Verwoert och Post Brothers, publicerades av Broken Dimanche Press och Künstlerhaus Bethanien.

Lithic Choreographies presenteras som en del av International Art Space spaced 3: North by Southeast och har producerats i samarbete med Baltic Art Center.


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage