2022-06-13 08:27Pressmeddelanden

Pressvisning: Nyöppning av Albatrossmuseet

Sårade besättningsmän förs iland. I det grunda vattnet vadar Albatrossmän och ortsbor. 
Foto: AlbatrossmuseetSårade besättningsmän förs iland. I det grunda vattnet vadar Albatrossmän och ortsbor. Foto: Albatrossmuseet

Den 2 juli invigs det nya Albatrossmuseet i Herrvik av Tysklands ambassadör. I utställningen finns många originalföremål, en ljudstation och fotografier från den dramatiska händelsen i Gotlands historia. 

Föreningen Albatrossmuseet har under flera år skapat en ny lokal precis vid stranden i Herrviks hamn. För två år sedan fick Gotlands Museum uppdraget att producera en uppdaterad utställning i lokalerna i samarbete med ansvariga för Albatrossmuseet.

Sofia Hoas, projektledare och kulturarvsutvecklare från Gotlands Museum, ser fram emot att få delta i öppnandet av det nya museet:
– Det har varit mycket roligt att skapa utställningen om en unik händelse i Gotlands historia, och att dessutom få arbeta med de kunniga och engagerade medlemmarna i Föreningen Albatrossmuseet.

Det var mitt under brinnande världskrig 1915 som den tyska minkryssaren Albatross hamnade i en sjöstrid med den ryska flottan öster om Gotland och sattes på grund på Kuppen i Östergarn. Många i besättningen omkom, de överlevande internerades på Gotland.

Utställningen berättar bland annat om fartyget, sjöstriden, besättningen och de relationer som skapades mellan besättningen och den gotländska befolkningen.

I utställningen finns många originalföremål: alltifrån personliga föremål till söndertrasade plåtar från fartyget. De flesta är skänkta av ortsbefolkning och arvingar till samtida personer. I en ljudstation kan du lyssna på berättelser från händelsen på flera språk.

Utställningen innehåller även många vackra, historiska foton. De samlades in av Svante Hedin, en av grundarna till museet. Hedin var fram till sin död 2011 en förgrundsgestalt för museet. Han var fotograf, fotolärare och fotohistoriker. Det var hans samling av albatrossfoton som blev grunden till det första museet. Museet besöks fortfarande av albatrossättlingar från både Tyskland och Sverige.

Erik Hoffstedt, ordförande för Albatrossmuseet, säger att det är mycket roligt att få fortsätta det arbete som Svante Hedin en gång startade, och att skapa ett nytt museum.
– Tillsammans med experterna på Gotlands Museum har föreningen utformat en utställning som kan locka besökare till Herrvik och den museiby som växer fram med Albatrossmuseet och Motormuseet i spetsen.

Pressvisning av Albatrossmuseet i Herrvik, torsdagen den 16 juni kl. 13.00.

Kontaktpersoner:
Sofia Hoas
sofia.hoas@gotlandsmuseum.se 070-786 51 74
Erik Hoffstedt
erik39.sigdes@gmail.com 070-982 38 50


Gotlands Museum och Föreningen Albatrossmuseet

Albatross musikkapell framför musikpaviljongen i Tofta.
Foto: Albatrossmuseet

Albatross musikkapell framför musikpaviljongen i Tofta. Foto: Albatrossmuseet

Några Albatrossmän fick under sommaren 1915 arbete vid sockerfabriken i Roma. 
Foto: Albatrossmuseet.

Några Albatrossmän fick under sommaren 1915 arbete vid sockerfabriken i Roma.
Foto: Albatrossmuseet.

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Projektledare för ARVET - hållbar kulturarvsturism
Sofia Hoas
Kommunikatör
Kerstin Klint