2021-09-20 11:13Pressmeddelanden

Pressvisning: Möt årets Westfalenstipendiat

Årets Westfalenstipendiat Marlena Gundlach (f.1994) presenterar utställningen Curiosity Landscapes of What Remains, som delvis har skapats under hennes stipendievistelse på Gotland.  Foto: PressbildÅrets Westfalenstipendiat Marlena Gundlach (f.1994) presenterar utställningen Curiosity Landscapes of What Remains, som delvis har skapats under hennes stipendievistelse på Gotland.  Foto: Pressbild

Årets Westfalenstipendiat Marlena Gundlach (f.1994) presenterar utställningen Curiosity Landscapes of What Remains, som delvis har skapats under hennes stipendievistelse på Gotland.  

Vad blir kvar om vi fortsätter leva så som vi gör idag? Hur ser livet på jorden ut framöver? Är vår människoart hotad med tanke på de utmaningar som berör klimatet och jordens resurser? NASA, ESA och andra forskningsinstitutioner letar efter alternativa platser där vi skulle kunna leva. Men vad återstår av jorden om vi bestämmer oss för att lämna vår planet? 

Utställningen har sin utgångspunkt i Gotlands rika geologiska och kulturella historia, spåren av en försvunnen tid, i kombination med utmaningarna vi har framför oss. Öns landskap med sin närliggande berggrund, klintkanter och raukar ger ett intryck av att vara arkaiskt och beständigt över tid. Ändå hotar tidens faror som till exempel stigande havsnivåer. 

I utställningen presenteras nya verket Curiosity landscapes 2021, som visar oss en igenkännbar värld, men i ett annat ljus. Ett annorlunda landskap, som utgår från Gotland men som blir imaginärt, och overkligt. Kan nya former av existens finnas i dessa landskap?  

Curiosity Landscapes of What Remains visas på Fornsalen, Gotlands Museum i samarbete med Region Gotland. Regionen genomför årligen ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.  

Utställningen pågår 24 september – 14 november 2021. 

Välkommen till pressvisning och möt konstnären fredagen 24 september klockan 11 på Gotlands Museum. 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage