2022-11-15 12:58Pressmeddelanden

Pressvisning: Lek & leksaker - en utställning för alla åldrar

Välkommen på pressvisning av Gotlands Museums nya utställning ”Lek och leksaker”. Utställningen invigs den 19 november. ” Lek är livsviktigt. Människor i djup kris tappar ibland förmågan att leka”. Pressvisning: 17/11 kl. 11. 

”Lek och leksaker”  består av många föremål som både är leksaker och lekföremål från olika samlingar, inte minst Gotlands Museums egna. En del föremål visas för första gången för publiken.
– Vi har precis som många andra museer stora samlingar som väldigt sällan visas. Det känns mycket bra att kunna ge besökarna en inblick i våra samlingar, berättar Mathias Strömer, utställningsansvarig på Gotlands Museum.

Utställningen utgår från ett gotländskt perspektiv, men med internationella och nationella utblickar. Den består även av inlånade barnteckningar från svenskt barnbildarkiv i Eskilstuna som visar barns favorit- eller önskeleksaker.
– Det är glädjande att kunna visa den samtida japanska leksakskulturen jämsides med den tyska industriella leksaksindustrin från 1800-talet och gotländska kulturhistoriska lekföremål. Likheterna är fascinerande.

Människor leker på ungefär samma sätt och med snarlika föremål oavsett när och var de levt. Bollar, dockor, miniversioner av vuxenvärldens föremål, figurer och snurror återkommer genom hela historien. Leksaker är idag en stor industri, men samtidigt precis som tidigare ett vardagligt och viktigt sätt att skapa mening i vardagen av det som finns i närmiljön.
– Vi lär oss verkligen alltid av historien och vi är så lika, vi människor, oavsett om el, tenn eller plast är uppfunnet, säger Mathias Strömer. 

Utställningens koncept och urval är associativt till vad som är leksaker. Leksaker gränsar till och kan i sociala sammanhang vara idrott, spel, konst eller nyttoföremål. Mathias Strömer poängterar lekens betydelse:
– Lek är både livsviktigt och tidsfördriv. Människor i djup kris tappar ibland förmågan att leka. Leken är därför avgörande för att orientera sig i sitt liv och det är en utmaning för vuxenvärlden att klokt kunna designa lekmiljöer på barns villkor.

Utställningen invigs den 19 november och visas tillsammans med programverksamhet fram till 5 mars 2023 i Fornsalen.
Välkommen på pressvisning torsdagen den 17 november kl.11 på Fornsalen. 
Meddela gärna om du kommer: 
mathias.stromer@gotlandsmuseum.se eller kerstin.klint@gotlandsmuseum.se


Mängder av leksaker från Gotlands föremålsmagasin, men även från privata samlingar, visas i utställningen.

Mängder av leksaker från Gotlands föremålsmagasin, men även från privata samlingar, visas i utställningen. Foto: Fredrik Sterner, Gotlands Museum 

Mängder av leksaker från Gotlands föremålsmagasin, men även från privata samlingar, visas i utställningen.

Mängder av leksaker från Gotlands föremålsmagasin, men även från privata samlingar, visas i utställningen. Foto: Fredrik Sterner, Gotlands Museum


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Utställningsansvarig
Mathias Strömer