2020-09-21 11:56Pressmeddelanden

Pressvisning: konstutställningen Inne

Årets Westfalen-stipendiat Robin Neumann visar i utställningen Inne verk som skapats med "rummet" som inspirationskälla. Välkommen på pressvisning torsdagen den 24 september kl. 11.

Hur påverkar rum vårt sätt att tänka? Vilket inflytande har rumslighet på hur vi mår och vilka spår sätter rum i oss? Rum kan beröra oss och är som egna intima fysiska fenomen som vi reagerar på. 

Årets Westfalenstipendiat Robin Neumann visar sina arbeten i form av collage och blandteknik med foto som grund. Såhär berättar Robin:

”Huset är ett naturväsen, är en människa – det är ett skyddsrum, en klädnad. Husets olika rum påverkar mina tankar och berör mig på olika sätt. Vilka drömmar framkallar huset och på vilket sätt skapar det den koncentrerade ensamheten i mig?”

Som utgångspunkt har han bland annat det lilla huset i Själsö som stipendiaterna bor i. Robin Neumann tänker även på andra rum och hus, som till exempel sitt föräldrahem.

Utställningen är en del av Gotlands konstmuseums verksamhet och sker i samarbete mellan Gotlands Museum och Region Gotland.

Regionen genomför årligen i september ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.

Välkommen på pressträff!
Tid: Torsdag 24 september kl. 11
Plats: Fornsalen, Strandgatan 14


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Konstkonsulent
Armin Scholler
Konsthandläggare/kultursamordnare Region Gotland
Hanna Wärff-Radhe