2022-06-02 08:44Pressmeddelanden

Pressvisning: Gotland Stories vidgar bilden av Gotland

Knut Stahle. Turism på Gotland 2022. 
Broschyr, del av projekt. 
Foto: Knut Stahle 
Knut Stahle. Turism på Gotland 2022. Broschyr, del av projekt. Foto: Knut Stahle

Gotlands Konstmuseum presenterar Gotland Stories, ett spännande samtidskonstprojekt som diskuterar bilden av Gotland. "Går bortom schablonbilden av sommarparadiset".

Projektet innefattar utställningar och program på olika platser runtom på ön. Först ut är den stora samlingsutställningen Gotland Stories som visas på Fornsalen 11 juni -6 november.

Det finns dominerande föreställningar och egenskaper som tillskrivs Gotland. Tydligast basuneras budskapen genom turistbroschyrer och reklamkampanjer, likväl som platsmarknadsföring och varumärkesprofilering. Det som förmedlas kan uppfattas som härligt och lockande, men även vara missvisande, inte sällan exotifierande och romantiserande. Genom Gotland Stories ställer vi frågan om vad som inryms i beskrivningen och kommunikationen av Gotland. Om vilka och vems berättelser som inkluderas i det dominerande narrativet.

Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum som är initiativtagare till projektet och curator för utställningen berättar:
– Gotland Stories går bortom schablonbilden av ”sommarparadiset Gotland” och öppnar upp för flera, även kritiska perspektiv.

Genom de medverkande konstnärernas reflekterande och mångfacetterade konstverk vidgas, nyanseras eller utmanas bilden av och berättelsen om platsen. I utställningen presenteras många helt nyproducerade verk som aldrig tidigare har visats.

Det är alltifrån måleri, fotografi, grafik och skulptur till animation, video och installation. Den övergripande tematiken om gotlandsbilden spänner brett och saxar mellan relevanta, aktuella ämnen som turism, identitet, representation, hållbarhet, hierarki, ekonomi, natur- och kulturarv, centrum och periferi.

Medverkande konstnärer: Kristina Frank, Nicola Godman, Jonna Hägg, Torbjörn Limé, Juri Markkula, Ina Porselius och Knut Stahle. 

Pressvisning: Välkommen till pressvisning torsdagen 9 juni kl. 13, Fornsalen, Strandgatan 14 i Visby. Konstnärer och utställningsansvarig finns på plats.

Gotland Stories innefattar utöver utställningen på Fornsalen även programverksamhet, mindre utställningar och konstprojekt på offentliga platser eller i andra rumsligheter runtom på Gotland, olika tider perioden juni-december 2022. Här medverkar Emma Hanquist med illustrationer rörande bilden av Gotland på digitala plattformar och i sociala medier. Nicola Godman presenterar en nyproducerad och platsspecifik video på regionens tv-skärmar på färjeterminalen och flygplatsen i Visby. Kristina Frank deltar under Almedalsveckan med performancen Beredskapskaninen, vilken bjuder in till samtal om militarisering och rådande säkerhetssituation.

Birthe Jørgensen visar utställningen Besvärliga Mammor i Karlsvärds fästning på Enholmen med en nyproducerad ljudinstallation baserad på ljudupptagningar från Slites omgivningar i ett experimentellt samarbete med operasångaren Tilde Rödland och musikern Steve Chadwick. Fotograf Tommy Söderlund och etnolog Carina Johansson gör nedslag på sex geografiskt utspridda platser på Gotland med det dokumentära
foto- och textprojektet Fejs & Plejs som adresserar bilden av gotlänningen. Jonna Hägg utforskar sitt ursprung och skapande genom en utställning i Hemse, platsen han vuxit upp på. Mer info kommer.

Projektet har fått stöd från Kulturenheten, Region Gotland. 

Konstnär Nicola Godman medverkar i utställnngen Gotland Stories.

Nicola Godman The Girl in the House to your Left, 2022.
Video (6.55 min).  

Konstnär Juri Markkula medverkar i utställningen Gotland Stories. 
Foto: Pressbild 

Juri Markkula, Lau  2020-2022.
Interferenspigment på 3d-printad PETG. Copyright Juri Markkula. 

Konstnär Ina Porselius medverkar i utställnngen Gotland Stories.
Ina Porselius, Mamma, i norr, i öster, i söder, i väster  2022.
Videoinstallation (18 min). 

Konstnär Jonna Hägg medverkar i utställnngen Gotland Stories.
Jonna Hägg Ain 2018–2022. 
Installation av barr taget från enar som dog i torkan 2018. 

Foto: Pressbild

Kristina Frank, Stereoskopiska herbariet 2022. Video (7 min). 

Konstnär Torbjörn Limé medverkar i utställningen Gotland Stories. 
Foto: Pressbild 
Torbjörn Limé, Arbetarsviten Gotland.
Syster Margareta och stenarbetaren Sune 2022. Olja på duk.

 

 


 

 

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Kommunikatör
Kerstin Klint