2023-05-31 09:00Pressmeddelanden

Pressvisning: Bärvåg av Matti Kallioinen

Konstnär Matti Kallioinen visar sin konst på Gotland för första gången.Konstnär Matti Kallioinen visar sin konst på Gotland för första gången.

Välkommen till pressvisning torsdagen 8 juni kl. 15 av utställningen Bärvåg. Från klockan 15.30 finns konstnären på plats, dessförinnan introducerar Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum utställningen. Klockan 16 övergår pressvisningen i vernissage.

Gotlands Konstmuseum presenterar en separatutställning med konstnären Matti Kallioinen som visar sin konst på Gotland för första gången. Kallioinen som tidigare arbetat mycket med performance och installation visar nu upp en ny sida av sitt konstnärskap med många verk som aldrig tidigare ställts ut.

Matti Kallioinens konstnärliga praktik har de senaste åren utvecklats från det multisensoriska till det utpräglat visuella och rumsliga. I denna utveckling har en genomgripande vågrörelse blivit allt mer synlig. Han jobbar i serier där de enskilda objekten tycks höra ihop och genomströmmas av samma puls, likt fraser i en musikalisk komposition. Det är sinusvågen som är grundformen enligt Kallioinens sätt att se.

I utställningen Bärvåg visas ett urval ur Kallioinens produktion de senaste åren. Här hänger flera skulpturer tillsammans likt ett svävande korallrev, skiftandes i flera kulörer. I dess centrum hänger Bärvåg, en storskalig skulptur med samma titel som utställningen. En radiosignal består av en bärvåg och en modulationsvåg, bärvågen är den våg som bär fram signalen till radiomottagaren men som sedan filtreras bort innan mottagaren omvandlar radiovågen till ljudvåg. Det vi hör är den till ljud omvandlade modulationsvågen.

De olika verken i utställningen kan ses som modulationer på en bärande princip som själv bara indirekt låter sig anas, en våg som riktas mot en annan sorts mottagare: våra kroppar och sinnesorgan. Kallioinen försöker hitta en frekvens som resonerar i mottagaren vilket i praktiken kan handla om hur en färgskiftning stäms av, hur en yta kröks eller i vilken rytm som pennan tillåts dansa över papperet. För Kallioinen är allt detta vågor att ratta in.

Även om vi ibland kan se människofigurer i Kallioinens värld är dessa aldrig fullt ut individer, de är möjligen veck eller knutar i en större musikalisk helhet. Det är också från musikens värld Kallioinen får mycket av sin inspiration. Därifrån kommer hans grundläggande idéer och hans övertygelse om att man kan kommunicera något angeläget genom något som är helt abstrakt.

Oavsett vilket medium eller teknik Kallioinen använder är sökandet efter det som känns som liv vägledande i hans konstnärskap.

Det kan vara när processen plötsligt svarar tillbaka, när något är oberäkneligt, att en färg skiftar på ett visst sätt. Det är inte slumpmässigt även om slumpen alltid på något sätt är inblandad. Det är det ingripandet jag egentligen går och väntar på medan jag pysslar på i ateljén.

Utställningsperiod: 8 juni-22 oktober 2023, Gotlands Konstmuseum på Fornsalen. 

Kort biografi
Matti Kallioinen är född 1974 i Uppsala och uppvuxen i Sundsvall. Han bor och verkar i Stockholm, där han också utbildat sig på Konstfack 1995–2000 och på Kungliga Konsthögskolan 2001–2002. Efter studierna har han varit verksam som konstnär och performanceartist inom musik och film. Kallioinen har deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och internationellt. Han har skapat flera konstnärliga gestaltningar och installationer i det offentliga rummet, däribland finns Spectral Self Container på Anna Lindhs plats i Malmö. Han representeras av Galleri Steinsland Berliner i Stockholm.

Under 2023 är Matti Kallioinen aktuell med följande offentliga verk: Strupsång på Kulturhuset, i Stockholm, Händelsehorisont på Backavallen i Katrineholm, Draperi i Fridhemsparken, Linköping samt Siren på nya brandstationen i Uddevalla.

Matti Kallioinens verk Strupsång. Kallioinen som tidigare arbetat mycket med performance och installation visar nu upp en ny sida av sitt konstnärskap.

Skulptur av Matti Kallioinen (2023). Foto: Matti Kallioinen. 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Kommunikatör
Kerstin Klint