2023-03-24 09:32Pressmeddelanden

Pressvisning av utställningen Konstlivet

Victor Lagerströms konstverk Torghandel Visby (1936), är en av målningarna som visas i utställningen Konstlivet. Victor Lagerströms konstverk Torghandel Visby (1936), är en av målningarna som visas i utställningen Konstlivet.

Välkommen till pressvisning av utställningen Konstlivet, torsdagen 30 mars kl. 14. Gotlands Konstmuseum presenterar utställningen Konstlivet med ett trettiotal verk av ett tjugotal konstnärer med koppling till Gotland.

Utställningen visar måleri, skulptur och video från tidsperioden 1800-tal fram till 2000-tal. Genom utvalda konstverk hämtade från museets och regionens samlingar ges insyn i dagens likväl som gårdagens konstliv på Gotland.   

Utställningen visar konstverk föreställande människor skildrade genom olika tider i varierande stilriktningar, teknik och material. I verken syns människor i både privata och offentliga sammanhang, i hemmet, i arbete, på festen och på marknaden. Miljöerna som förekommer är främst platser som nyttjas för det pågående livet.   

I Konstlivet knyts trådar mellan motiv, konstnärskap och epoker samman i en associativ väv. Bland verken återfinns exempelvis Johan Kahls akvareller som visar folklivet i Visbys gränder på 1800-talet jämsides fotografen Tommy Söderlunds dagsaktuella fotocollage med människor i det dagliga livet, i Visbys stadsdel Bingeby.   

En intention med utställningen är att aktualisera frågor kring museets samlande i fråga om representation och inkludering. En önskan är även att Konstlivet blir en mötesplats för dialog och utbyte i samvaro med den omgivande konsten. Till utställningen ingår ett program med aktiviteter och samtal knutna.   

Representerade konstnärer: David Ahlquist, Ragnar Alyre, Jakob Anckarsvärd, Channa Bankier, Fanny Brate, Eva Bergenwall, Carolina Benedicks Bruce, William Blair Bruce, Johan Ericson, Naemi Eriksson, Ellen Roosval von Hallwyl, Emma Hanquist, Oscar Högberg, Pia Ingelse, Johan Kahl, Victor Lagerström, Maria Lilja, Torbjörn Limé, Tyra Lundgren, Erik Olsson, Ina Porselius, Louis Sparre, Tommy Söderlund och Annie Wandel.  

Museets konstsamlingar består av konstverk som förvärvats sedan starten av Gotlands fornsal 1875. Sedan Konstmuseets start 1988 har konst från 1900-talet och 2000-talet utvidgat samlingarna, vilka i första hand innehåller konst som på olika sätt relaterar till Gotland. 

PRESSVISNING:  Välkommen på pressvisning torsdagen den 30 mars klockan 14. Kontakta gärna Angelica Blomhage eller Kerstin Klint om du kommer! angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se eller kerstin.klint@gotlandsmuseum.se 

Vernissage 1 april klockan 13. 

Utställningen Konstlivet, utställning, samlingar och mötesplats visas på Fornsalen från 1 april 2023 och framåt .

Ina Porselius I min mammas trädgård (stillbild ur video) 2019.

Ina Porselius I min mammas trädgård (stillbild ur video) 2019.

Tyra Lundgren I svart smoking (1936)

Tyra Lundgren I svart smoking (1936)

Tommy Söderlund Fejs & Plejs, Bingeby. 2022

Tommy Söderlund Fejs & Plejs, Bingeby. 2022

Här hittar du inbjudan till vernissage av utställningen Konstlivet. (Länk)


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Kommunikatör
Kerstin Klint