2018-05-30 06:26Pressmeddelanden

Pressvisning av sommarens utställningar

Gotlands Konstmuseum fyller 30 år sommaren 2018. I samband med detta är vi glada och stolta över att presentera årets satsningar, SÅSOM I SPEGLAR Fyra konstnärers perspektiv på Bergman samt HUMLAN FLYGER – en utställning om ömöjlig design.

Interdisciplinärt förenar den ena nuet och samtidskonsten med dået och filmhistorien, medan den andra sammanlänkar konsthantverk, design och industri. Tillsammans speglar utställningarna en bredd av konstnärlig och kreativ produktion med anknytning till Gotland.

Välkommen på pressvisning tisdagen den 5 juni kl. 10, då några av de deltagande konstnärerna och formgivarna finns på plats, tillsammans med de utställningsansvariga.

Pressbilder för nedladdning >>

SÅSOM I SPEGLAR Fyra konstnärers perspektiv på Bergman
Konstnärer: Thomas Broomé, Kira Carpelan, Sara Jordenö, Markus Öhrn.
Curator: Angelica Blomhage
Ingmar Bergman, som är en av de främsta i film- och teaterhistorien, har även inspirerat samtida konstnärer inom bildkonsten. I samband med hundraårsfirandet av Bergmans födelse och hans koppling till Fårö, Gotland, vill vi belysa det konstnärliga arvet efter Bergman just här. Det gör vi genom Såsom i speglar, en utställning tolkad utifrån vår nutid och genom fyra konstnärers individuella perspektiv. Konstverken antingen refererar till eller kommenterar Bergman och hans konstnärskap. Filmklassikern Persona står i fokus, likväl som bostaden Hammars och omgivningarna på Fårö. Tillsammans utgör verken en panoramaliknande utställning som genomsyras av kärleken till film, gestaltning och estetik. Samtidskonst möter filmhistoria och hyllningar av Bergman kombineras med utmanande synvinklar. Maktrelationer rörande genus, sexualitet, etnicitet och klass lyfts genom vidgad och undersökande blick. Parallellt adresseras frågor som vad ett konstnärskap består i, var gränsen mellan konstverk och upphovsman går och hur konsten lever vidare.

Pågår 6 juni–4 november

HUMLAN FLYGER – en utställning om ömöjlig design
Gotland är inte bara vita stränder, kalkstenshus och kulturveckor. Här finns även många småskaliga industriföretag vars utveckling vilar på designarbete och innovation. Att de dessutom har sin produktion på ön i en tid då det mesta produceras i lågprisländer för tankarna till humlan som flyger trots att den enligt alla uträkningar inte har förutsättningarna. I utställningen visas produkter från femton företag med berättelser om designarbetet och processerna som ligger bakom. Här finns en mångfald av tekniker och material, kvinnligt och manligt företagande, nya och gamla verksamheter. Några verkar i gränslandet mellan konsthantverk och design, andra har en ren industriproduktion. Företagen finns över hela Gotland och ett flertal är verksamma på landsbygden. Tillsammans ger företagen en bild av ett kreativt och kompetent Gotland där design är en viktig faktor för utveckling och sysselsättning. Museet har köpt in de föremål som ingår i utställningen för att lägga grunden till en samling med nutida gotländsk form och design. Utställningen är producerad av Anso Norling och Frode Falkenhaug, slöjd- och formkonsulenter på Gotlands Museum.

Pågår 6 juni–31 december.


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage