2023-03-10 08:15Pressmeddelanden

Pressvisning 16 mars: Möjlighetsmaskiner på Fornsalen

Utställningen Möjlighetsmaskiner visar barns lösningsorienterade idéer och modeller men även utvecklade och fungerande prototyper. Foto: Armin Scholler, Gotlands MuseumUtställningen Möjlighetsmaskiner visar barns lösningsorienterade idéer och modeller men även utvecklade och fungerande prototyper. Foto: Armin Scholler, Gotlands Museum

Hur löser man miljöproblemen i världen? Den utmaningen har gotländska skolbarn tagit sig an genom att sätta på sig möjlighetsglasögon för att tillverka möjlighetsmaskiner. Resultatet blev en utställning som invigs på Fornsalen den 18 mars. ”Vi vill ge den kommande generationen en röst”.

 

Med Agenda 2030 som utgångpunkt är Möjlighetsmaskiner ett projekt som vill verka för ett hållbart samhälle. Genom att koppla samman konst, teknik och miljö med barnens obehindrade lösningsförmåga syftar projektet till att bidra till förverkligande av Agenda 2030. Barnen är i fokus – och deras idéer.


Tillsammans med en konstpedagog från Gotlands Museum, en konstnär och en teknikpedagog från Fenomenalen Science Center har tio gotländska skolklasser i årskurs 3–4 skissat på lösningar under ett år
på dagens och morgondagens utmaningar inom miljö- och klimatområdet. Genom att hitta parter från Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet med flera fick projektet ett enormt kunskapslyft.

De var våra partners, våra experter, som gav barnen en introduktion till ämnet och berättade om problemen som behöver lösas. Och vi från museivärlden fick inspiration av nya kollegor från andra ämnesområden, berättar Armin Scholler, konstutvecklare och konstpedagog på Gotlands Museum.

 

Resultatet blev ett stort antal uppfinningar som syftar till att göra gott för vår planet. Barnen deltog i designprocesser, lyssnade på experter inom miljö och design, och kopplade ihop konst med teknik för att skapa sina miljömaskiner. Några av modellerna utvecklades sedan till fungerande prototyper: ladda mobilen i fickan med sol-el, eller en maskin som strimlar plasten redan på hemmaplan för färre rundor till återvinningen.

Vi som är engagerade i projektet upplever att det är ett enormt meningsfullt projekt. Barnen och deras idéer var helt fantastiska, och enligt barnens respons tycker de också att arbetet i projektet varit roligt och givande, säger Armin Scholler.


Projektet vill öka handlingskompetensen hos barnen i kombination med en positiv anda och hopp och såklart främja deras skaparlust.

Att samhället behöver arbeta med klimatfrågor och hållbarhet tror jag att de flesta är överens om. Inom projektet vill vi ge den kommande generationen, barnen, en röst. Utställningen berättar något om världens behov, sett ur barnens perspektiv.

 

PRESSVISNING: torsdagen den 16 mars klockan 10 på Fornsalen. (Då finns förhoppningsvis några av de elever som deltagit i projektet på plats). Meddela gärna om du kommer till kerstin.klint@gotlandsmuseum.se eller armin.scholler@gotlandsmuseum.se 

FAKTA OM PROJEKTET:

Deltagande skolor:
Elever och lärare från Västerhejde skola, Dalhem skola, Fårösundsskolan, Sankt Hansskolan, Öja skola, Norrbackaskolan, Kräklingbo skola, Tjelvarskolan, Montessori Friskola Gotland och  Polhemskolan.

Finansiär för projektet är Postkodsstiftelsen. Gotlands Museum är projektägare, med Fenomenalen Science Center, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Region Gotlands Energirådgivare och Riksantikvarieämbetet som samarbetspartners.

Vernissage för Möjlighetsmaskiner är lördagen den 18 mars klockan 13. Utställningen invigs av landshövding Anders Flanking och visas till och med 14 maj.

Utställningen Möjlighetsmaskiner visar barns lösningsorienterade idéer och modeller men även utvecklade och fungerande prototyper.

Utställningen Möjlighetsmaskiner visar barns lösningsorienterade idéer och modeller men även utvecklade och fungerande prototyper. Foto: Armin Scholler, Gotlands Museum


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Konstkonsulent
Armin Scholler
Kommunikatör
Kerstin Klint