2019-03-07 13:49Pressmeddelanden

Pressträff för Fred med jorden – utställning, odling & program

Foto: Karl MelanderFoto: Karl Melander

Måndagen den 11 mars bjuder Gotlands Museum och Baltic Art Center in till pressträff för projektet Fred med jorden. Projektet är en del av det konstnärliga forskningsresidenset Konsten i kulturarvet.

Bakom Fred med jorden står konstnären Åsa Sonjasdotter, som är forskningsresidensets första gäst. Projektets titel refererar till ett upprop skrivet av jordbrukaren och riksdagskvinnan Elisabeth Tamm och författaren Elin Wägner 1940. Tamm och Wägners förslag till realistiska, hållbara lösningar för hur människan kan leva i samförstånd med jorden ligger till grund för Åsa Sonjasdotters konstnärliga undersökning, vilken kommer att resultera i en utställning på Gotlands Konstmuseum, odlingar på Bungemuseet och i Visby samt programpunkter under projektets gång.

Sonjasdotter spårar historiska skeenden och möjliga framtida scenarier genom att undersöka lämningar och minnen av kunskap och praktiker på Gotland som bärs av tre, i dag sällsynta, kulturväxter: emmervete, bungerova och potatissorten kaiar. Var för sig bär dessa grödor på kunskap och berättelser från tre skilda odlingssystem och tre skilda tidsepoker på Gotland.

Eftersom museets samlingar är en viktig utgångspunkt för projektet och för Åsas forskning vill vi bjuda in till pressträff på just Magasin Visborg. Detta är också den plats där mycket av arbetet med Fred med jordensker dessa dagar då Sonjasdotter som annars är baserad i Berlin, är i Visby.

Fred med jorden är resultatet av ett samarbete mellan Baltic Art Center, Gotlands Museum och Konstfrämjandet, genomfört med bidrag från Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag, samt med stöd från Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Ett särskilt tack riktas till Flory Gates stiftelse Fred med jorden.

Välkommen på pressträff och träffa konstnären.
Tid: måndagen den 11 mars kl. 14
Plats: Magasin Visborg, Vädursgatan 10

För mer information kontakta:
Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig Konstmuseet
Tel 0498-29 27 76
angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage