2019-03-18 07:00Pressmeddelanden

Pedagogiskt samarbete mellan Gotlands Museum och öns lärare

Gotlands Museums pedagoger Henrik Ramberg, Lars Kruthof och Jeremy Hardy.Gotlands Museums pedagoger Henrik Ramberg, Lars Kruthof och Jeremy Hardy.

Den 20 mars besöker ett 70-tal av öns lärare Gotlands Museum för att ta del av museets tre helt nya skolprogram. Programmen presenteras av museets pedagoger.

Gotlands Museum har under en tid arbetat med att förnya de skolprogram som erbjuds öns elever. Under lärarnas KUT-dag (kompetensutvecklingsdag) onsdagen den 20 mars kommer tre helt nya program, tätt knutna till kursplanen, att presenteras. Lärarna kommer under eftermiddagen att guidas av museets pedagoger Lars Kruthof och Jeremy Hardy. 

– Vi har under lång tid funderat på hur vi kan öka vårt samarbete med skolans pedagoger. Med det här nya programutbudet tror vi att vi kommer att kunna göra just det, säger Lars Kruthof, pedagog och programansvarig på Gotlands Museum.

De nya skolprogrammen har tre olika teman: etik, källkritik och nazismen på Gotland. Alla tre knyter tydligt an till skolans kursplan, samtidigt som museets unika miljö utnyttjas på bästa sätt.

Presentation av nya skolprogram
Tid: Onsdagen den 20 mars kl. 13
Plats: Fornsalen


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof
Pedagog
Jeremy Hardy