2020-10-02 06:01Pressmeddelanden

På gång hos Gotlands Konstmuseum

Målningen Flicka vid träd."Flicka vid träd" av Naemi Eriksson.

Efter en vår och sommar med kraftigt minskad verksamhet ser Gotlands Konstmuseum nu fram emot en händelserik höst. Här berättar vi mer om vad som händer inom konstområdet den närmaste framtiden.

Utställningar
Utställningarna Inne och Längtans blå blommor är en del av Gotlands Konstmuseums verksamhet som för närvarande tar plats i Fornsalens lokaler.

Inne
Den 26 september öppnade utställningen Inne av Westfalen-stipendiaten Robin Neumann. Utställningen är skapad med "rummet" som inspirationskälla. Utställningen sker i samarbete med Region Gotland som årligen genomför ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.

Längtans blå blommor
Utställningen uppmärksammar att det var 100 år sedan den gotländska konstnären Naemi Eriksson (1920–2002) föddes. I utställningen presenteras ett urval av Erikssons drömska och berättande måleri i en kombination av glädje och melankoli. Bland verken finns hennes välkända blommor tillsammans med motiv föreställande människor och landskap.

Utställningen öppnar den 28 november.

Programverksamhet

Utställningslabb: Gränser
Konstmuseet samarbetar med Riksantikvarieämbetet i utställningslabb som handlar om att utveckla utställningsmediet, teoretiskt, praktiskt och konstnärligt. Denna gång utifrån temat gränser, fysiska och metaforiska. Två webbinarier öppna för allmänheten kommer att ges.

Digital stadsvandring: Konsten i världsarvet
Följ med intendent Berit Ångman-Svedjemo på en digital konstvandring i Visby. Under rundturen presenteras tre offentliga konstverk med olika bakgrund.

Vandringen publiceras på Gotlands Museums Facebook och Youtube den 9 oktober.

Digital visning: Från konstdepån
Johanna Pietikäinen, antikvarie, visar delar av museets konstsamling.

Visningen publiceras på Gotlands Museums Facebook och Youtube den 23 oktober.

Digital visning: Konst på Biskopsgården
På Biskopsgården hänger ett antal konstverk ur Gotlands Museums konstsamling. Följ med på en digital visning där Marika Bogren, konstvetare och avdelningschef för Samlingar & kulturmiljö, berättar mer om några av de utlånade verken.

Visningen publiceras på Gotlands Museums Facebook och Youtube den 27 november.

Digital visning: Att bevara konst
Marika Bogren och Johanna Pietikäinen på Magasin Visborg berättar om bevarande av konstföremål. Vad kan vi göra för att bevara konstverk så att även framtida generationer kan ta del av dem?

Filmen publiceras på Gotlands Museums Facebook och Youtube under hösten.

Varmt välkomna att ta del av konstmuseets utbud i höst!


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage