2021-04-28 08:44Pressmeddelanden

Östeuropeiska politiker fördjupar sig i Gotlands demokratihistoria

Genom ett samarbete mellan Gotlands Museum och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, får i dag, onsdag den 28 april, tjänstepersoner och politiker från Albanien, Georgien, Ukraina och Turkiet utforska och lära mer om hur demokrati och mänskliga rättigheter utvecklats på Gotland genom århundradena.

– Vi tycker det är spännande att kunna nå ut med denna sida av den gotländska historien och dessutom till en internationell publik, säger Lars Kruthof, programansvarig på Gotlands Museum. Han kommer att leda deltagarna genom den gotländska demokratihistorien via livesändning från museet.

– Att flera av dessa länder dessutom har en koppling till Gotland gör det ännu mer intressant, fortsätter Lars Kruthof.

Resan genom den gotländska demokratihistorien utgör en del av ICLD:s utbildningsprogram, Human Rights Based Approach. Inom programmet får politiker och tjänstepersoner utbildning i mänskliga rättigheter. Deltagarna får lära sig nya metoder för att arbeta rättighetsbaserat på lokalnivå och får ökad kännedom inom jämställdhet, deltagande, transparens/korruption och ansvarsutkrävande. Syftet är att stödja de pågående förändringsprocesser som bidrar till social och ekonomisk utveckling samt att förstärka institutionerna i de utvalda kommunerna och regionerna.

– Det känns inspirerande att våra internationella deltagare, tack vare vårt samarbete med Gotlands Museum, kan ta del av och inspireras av demokratiutvecklingen på Gotland genom århundradena, säger Jim Enström,  handläggare på ICLD och ansvarig för det aktuella utbildningsprogrammet.

Vill du veta mer om när och hur demokratiresan genom den gotländska historien genomförs?

Kontakt:
ICLD
Jim Enström
Jim.enstrom@icld.se
Tel: 0761254440

Gotlands Museum
Lars Kruthof
Lars.kruthof@gotlandsmuseum.se


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.