2023-11-28 08:17Pressmeddelanden

Om sjukdom och läkekonst i årets Gotländskt Arkiv

En svårt sjuk man som ligger i nerbäddad i en säng. Drabbad av pesten. Museipedagog Lars Kruthof gestaltar en man döende i pesten i årets Gotländskt Arkiv. Foto: Fredrik Sterner/Gotlands Museum.

Årets Gotländskt Arkiv, som ges ut av Fornsalens förlag, har titeln Bot & bättring. Bokens olika författare tar läsaren med på en resa genom tid och rum med sjukdom och läkekonst på Gotland som tema.

I alla tider har människor kämpat mot sjukdomar och lika länge har man sökt efter bot. Men metoderna att bota har sett vitt skilda ut århundrandena som gått, och vissa botemedel har ibland orsakat lika stor eller större skada än sjukdomen i sig. Skribenterna i årets upplaga rör sig mellan ämnen om pesten, syfilis, den gotländska psykiatrivården och medeltidens gotländska sjukvård.

– Sjukdom och ohälsa är ju något som berör oss alla på ett eller annat sätt. Därför tror jag att årets Gotländskt Arkiv kommer att intressera våra läsare. Det handlar ju inte bara om ohälsa i sig, utan också om var man trott att sjukdomar kommer ifrån, berättar Cathrin Emdén, förlagsredaktör, Fornsalens förlag.

Hur ser döden ut? 
När man beskriver historiska händelser kan det ibland vara svårt att visa de faktiska skeendena i bild. Cathrin Emdén berättar att hon tillsammans med Jeremy Hardy, som skriver om pesten under 1700-talet, och fotograf Fredrik Sterner, har försökt att gestalta människornas villkor under pestens framfart. Resultatet syns både på omslaget till boken, och i Jeremy Hardys artikel.

Årets skribenter
Maria Gustavsson arbetar som ST-läkare på vuxenpsykiatrin i Visby och intresserar sig för klinikens historia. Hon har gjort ett nedslag i den psykiatriska vården på gamla S:t Olofs mentalsjukhus i Visby. Arne Lundberg, som arbetat som docent i ortopedi vid Karolinska Institutet, Stockholm, och varit överläkare i ortopedi vid Visby lasarett, berättar om de gamla krigssjukhusen i Lärbro och Roma.

Maria Ahlsten, utbildad apotekare med ett stort intresse för läkeörter, undersöker läkeörternas betydelse. Arkivarie Johanna Pietikäinen skriver både om Gotlands första kvinnliga läkare Sigrid Engström, och om syfilis, prostitution och kurhus under 1800-talet. Jeremy Hardy, guide och museipedagog, Gotlands Museum, berättar om det stora pestutbrottet som for över världen på 1700-talet.

Owe Ronström, professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet, ägnar ett kapitel åt folklig läkekonst, och osteolog Sabine Sten avslutar årets upplaga med ett kapitel om vad skelett kan berätta om individers hälsa.

Från 30 november kan boken hämtas ut på Gotlands Museum av medlemmar i Gotlands fornvänner. Gotländskt Arkiv kan även köpas i Fornsalens museibutik och i museets webshop.

För mer information kontakta förlagsredaktör Cathrin Emdén
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se eller 0498-29 27 38

En man i medeltida kläder, liggande på knä i en gotländsk ruin.

I årets Gotländskt Arkiv, som ges ut av Fornsalens förlag, är temat sjukdomar och läkekonst. Omslagsfoto: Fredrik Sterner, Gotlands Museum


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén
Kommunikatör
Kerstin Klint