2018-12-17 11:25Pressmeddelanden

Nyheter på Gotlands Museum 2019

Från och med årsskiftet inför Gotlands Museum differentierad prissättning efter säsong på Fornsalen. Under lågsäsong sänks entrépriset, medan det höjs något under de tre sommarmånaderna. Nytt för året är också ett så kallat duo-medlemskap i Föreningen Gotlands fornvänner.

Entrépris beroende på säsong

Tidigare har entrépriset på Fornsalen varit detsamma, 120 kr, under hela året, men från och med januari 2019 differentieras prissättningen beroende på säsong. September–maj sänks entrépriset till 100 kr, medan det under juni–augusti höjs till 150 kr. Bakom beslutet finns flera anledningar.

– Vi har gjort en grundlig genomgång av hur prissättningen ser ut hos andra aktörer på Gotland och i andra delar av landet, och vi ligger på en jämförelsevis låg prisnivå sommartid. Under sommarmånaderna utökar vi öppettiderna och erbjuder dagliga visningar på svenska och engelska som en del i entrébiljetten, vilket motiverar ett högre pris, förklarar Susanne Thedéen, museichef.

Resterande månader sänks priset till 100 kr, för att göra museet till ett ännu mer attraktivt besöksmål för gotlänningar och andra som befinner sig här under höst, vinter och vår.

Nytt medlemskap i Gotlands fornvänner

Ytterligare en nyhet inför 2019 är ett så kallat duo-medlemskap i Föreningen Gotlands fornvänner. Duo-medlemskapet ersätter det tidigare familjemedlemskapet och innebär att två personer kan ingå medlemskap tillsammans. I det tidigare familjemedlemskapet behövde de två personerna vara folkbokförda på samma adress, men det kravet tas nu bort.

– Vår vision är att vara ett museum för alla och det går inte ihop med det tidigare kravet. Vi vill att vänner, särboende par eller syskon ska kunna dela sitt medlemskap och gemensamma intresse, säger Susanne Thedéen.

Ett duo-medlemskap kostar 500 kr per år och ger båda medlemmarna fritt inträde till museer och museigårdar samt rabatt på programverksamhet, i butik och café. Det går fortsatt bra att teckna enskilt medlemskap för 400 kr per år.


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.