2021-02-12 07:00Pressmeddelanden

Nyheter inom konstverksamheten på Gotlands Museum

Målningen Flicka vid träd."Flicka vid träd" av Naemi Eriksson.

Efter en tid av begränsad verksamhet är nu konstverksamheten återigen igång på Gotlands Museum. Här berättar vi mer om vad som händer på området framöver.

Utredning av ändamålsenliga lokaler

Gotlands konstmuseum tvingades i slutet av 2019 stänga på grund av problem med inomhusklimatet med risk för påverkan på konstverken liksom bristande underhåll av byggnaden. Ett utredningsarbete med olika scenarier för den framtida konstmuseiverksamheten påbörjades men pandemin medförde tyvärr att arbetet stannade av.

I slutet av förra året beviljade Region Gotland stöd till en utredning av ändamålsenliga och klimatanpassade lokaler för konstmuseiverksamheten. Det utredningsarbetet kommer nu att påbörjas. Ursprungligen var tre olika scenarier aktuella: underhåll och klimatanpassning av nuvarande konstmuseibyggnad, konsmuseiverksamhet i Fornsalens lokaler eller verksamhet i en annan ny eller befintlig byggnad i Visby.

Redan tidigt i utredningen har vi gjort bedömningen att inte gå vidare med scenariot som innebär att bedriva konstmuseiverksamheten helt i Fornsalens lokaler. Lokalerna uppfyller inte de rumsliga kraven kring t.ex. takhöjd och yta och avgörande logistik kommer inte att kunna ordnas. Dessutom riskerar konstområdet att bli osynligt på Fornsalen.

För att få adekvat stöd har en extern referensgrupp med olika relevanta kompetenser och erfarenheter tillsatts. Referensgruppen består av bl.a. kompetens från andra musei- och konstinstitutioner nationellt och på Gotland, kompetenser inom arkitektur och energifrågor i byggnader samt företrädare för verksamma konstnärer. Gruppens första möte planeras till våren.

Ny tjänst: konstpedagog

Konstverksamheten på Gotlands Museum har länge saknat en pedagogisk resurs. Det ser vi som avgörande för att kunna bedriva både programverksamhet för allmänhet och grupper och verksamhet gentemot skolorna på Gotland. Genom interna omprioriteringar frigör vi nu resurser och kommer fr.o.m april att anställa Armin Scholler som konstpedagog på 50 procent.

Utställningsverksamhet

Vi förbereder nu för att visa verk av konstnären Naemi Eriksson i utställningen Längtans blå blommor så snart museet kan öppna igen. Senare i vår kommer elevutställningar att visas och till sommaren kommer utställningen Leva livet med Ina Porselius, Emma Hanquist och Anna-Karin Rasmusson att öppna, en utställning som var planerad att visas redan 2020.

 

Kontaktpersoner:
Susanne Thedéen, museichef, 070-341 34 38

Nina Lund, kommunikatör, 070-513 67 93


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.