2019-03-13 07:34Pressmeddelanden

Nya rön från de arkeologiska undersökningarna vid A7-området

Under de arkeologiska undersökningarna vid A7-området hittades spår av en välmående järnåldersgård. Arkeolog Per Widerström berättar på söndag kl. 14 om hur undersökningarna tillfört ny kunskap om Visbys historia.

Resterna av järnåldersgården Tune hittades i ett område som tidigare betraktats närmast som ödemark. De arkeologiska undersökningarna visade dock att det på platsen bedrivits en för tiden avancerad odling.

– Även mycket annat vid gården var avancerat för tiden. Kanske kan den här gården utgöra grunden till den framväxande staden Visby, säger Per Widerström, arkeolog.

Föreläsning: Järnåldersgården Tune – grunden till Visby?
Tid: söndag 17 mars kl. 14
Plats: Sävesalen, Fornsalen
Pris: 120 kr


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof