2020-02-05 08:03Pressmeddelanden

Nya arrendatorer sökes till Petesgården

Petesgården i Hablingbo.Petesgården i Hablingbo.

De två senaste åren har Petesgården i Hablingbo drivits med stort engagemang av Mimmi Gibson och Tomas Lindström, som arrenderar museigården av Gotlands Museum. På grund av sjukdom kommer arrendatorerna inte att kunna driva verksamheten vidare och vi söker därför en ny arrendator för sommaren 2020.

I december 2017 blev det klart att Tomas Lindström och Mimmi Gibson fick chansen att bli nya arrendatorer på Gotlands Museums museigård Petesgården i Hablingbo.

Överenskommelsen gällde i ett första steg tre år från 2018–2020, med möjlig förlängning. Tillsammans har arrendatorerna och Gotlands Museum investerat i och utvecklat gården under de två senaste säsongerna. Ladan har iordningställts med vattentoaletter och fler sittplatser inomhus genom att tröskvandringen tagits i anspråk och skapar utsikt över havet. Utbudet av mat och dryck har utökats och programverksamheten har varit fortsatt högkvalitativ med fokus på gårdens särskilda karaktär.

Inför föregående säsong drabbades tyvärr arrendatorerna av sjukdom som det kommer att ta lång tid att återhämta sig från. Det är därför med stor sorg som Tomas och Mimmi tvingas inse att de inte kan fullfölja avtalet med Gotlands Museum under 2020 och driva arbetet med museigården vidare. 

Gotlands Museum och Steinbodi AB försöker nu gemensamt hitta vägar för att lösa den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt. Arbetet sker i största samförstånd där vi tillsammans strävar mot det bästa för museigården och för dem som kommer att driva den vidare framöver. 

Vi söker därför en ny arrendator som vill driva verksamheten på Petesgården vidare och fortsätta den utveckling som Tomas och Mimmi har inlett tillsammans med Gotlands Museum.

Så detta är en gemensam förfrågan till alla er som längtar efter en ny och väldigt spännande utmaning: Vill du/ni driva Petesgården under sommaren 2020 och med möjlighet till förlängning om vi trivs ihop? 

Har du frågor eller vill veta mer kontakta:

Tomas Lindström, arrendator, Steinbodi AB, tel. 070-823 39 46

Susanne Thedéen, museichef Gotlands Museum, tel. 070-341 34 38


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.