2024-05-24 08:16Pressmeddelanden

Ny utställning: Sjökatastrofen som lever kvar i mångas minne

Fartygsvraket S/S Hansa, fotograferat under vattnet. Vraket av S/S Hansa ligger på 100 meters djup i Östersjön, 44 km norr om Visby. Foto: Jonas Dahm, Stiftelsen Voice of the Ocean. 

För 80 år sedan förliste fartyget S/S Hansa utanför Gotland. Gotlands Museum uppmärksammar händelsen med utställningen S/S Hansa minnet av en sjökatastrof. ”Tänk vad man önskat att man fått träffa pappa någon gång”, berättar en av de anhöriga.

Den 24 november 1944 torpederades passagerarfartyget S/S Hansa av en sovjetisk ubåt utanför Gotland och sjönk inom loppet av en minut. Män, kvinnor och barn kämpade för sina liv i det råkalla vattnet och endast två av de 86 pe­­rsoner som fanns ombord överlevde. Tragedin skakade hela Sverige i en orolig tid. 

”Stäven var under vattnet. Sedan dröjde det inte många ögonblick förrän hon vände aktern rakt upp och gick rakt ned”, berättade Arne Thuresson, en av de överlevande.

Vraket efter S/S Hansa som ligger på 100 meters djup, 44 km norr om Visby hittades 1988. Utställningen som bygger på ett mångårigt och gediget forskningsarbete av gotlänningarna Lars Almgård Kruthof och Jakob Ringbom, tar upp fakta om fartyget, människorna ombord och säkerhetsläget till sjöss och skapar en dramatisk berättelse. Lars Almgård Kruthof och Jakob Ringbom som båda har personliga kopplingar till Hansakatastrofen, gav ut boken S/S Hansa minnet av en sjökatastrof i mars 2024.

I utställningen förflyttas besökarna in i olika rum där föremål från S/S Hansa lånats in för att för första gången visas tillsammans, vilket gör den unik.
– Efter tio års forskning och en nysläppt bok om Hansakatastrofen känns det fantastiskt att även få berätta historien om S/S Hansa i en museiutställning, berättar Lars Almgård Kruthof.

Genom intervjuer med anhöriga, berättelser och bilder kommer man nära människorna som förlorade sina liv i djupet, men också de som överlevde, och de som mist sina kära i en tid när man inte berörde ordet sorg.
”Tänk vad man önskat att man fått träffa pappa någon gång och fått lära känna honom. Men så blev det inte. Jag har haft det bra i min uppväxt men har nog ändå saknat min riktiga pappa”, berättar Gun-Britt Snäckerström i utställningen.

Under arbetet med boken inledde författarna ett samarbete med stiftelsen VOTO, Voice of the Ocean, som ägnat sig åt att utforska och dokumentera undervattensvärlden i över 30 år.  Resultatet av de senaste undersökningarna gör att utställningsbesökaren på egen hand kan göra en virtuell resa mot vraket.
– Det ger en känsla av att vara på plats vid vraket och den vackra stillhet som råder där, berättar Lars Almgård Kruthof.

Den 15 juni 2024 öppnar utställningen S/S Hansa minnet av en sjökatastrof
på Fornsalen.
Utställningen är ett projekt av Gotlands Museum i samarbete mellan författarna Jakob Ringbom, Lars Almgård Kruthof, Rederi AB Gotland och Stiftelsen Voice of the Ocean med inlån från privatpersoner, Visby domkyrka och Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Utställningsformgivning: Rymdkomposition. Grafisk formgivning: KNAK. Original: Gotlands Museum.Kontaktuppgifter:
Stefan Johansson, avdelningschef för publik verksamhet. stefan.johansson@gotlandsmuseum.se Mobil: 073-398 51 71
Jakob Ringbom: jakobringbom@hotmail.com Mobil: 0739880693
Lars Kruthof: lars.kruthof@gotlandsmuseum.se 

En svartvit bild på ett fartyg i början av 1900-talet. Den ligger vid kaj.

S/S Hansa i Visby hamn, omkring 1905–1910. Foto: Ur Sjöhistoriska museets arkiv.

Ett svartvitt foto på ett par i tjugoårsåldern. Fotot är från 1940-talet.

Det nygifta paret Anne-Maj (Majen) och Nils Johansson omkom i katastrofen. De var på väg hem efter en bröllopsresa i Värmland. Privat foto.

Två män som står på ett fartygsdäck.

I september 2023 genomförde stiftelsen Voice of the Ocean tillsammans med gotlänningarna Jakob Ringbom och Lars Kruthof undersökningar vid vrakplatsen.
Foto: Martin Widman, Stiftelsen Voice of the Ocean. 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Avdelningschef publik verksamhet
Stefan Johansson