2022-03-15 14:03Pressmeddelanden

Ny utställning om beredskapsåren

Gotlandsfotografen David Holmert dokumenterade den stora flyktingströmmen från öst till Gotland under andra världskriget. Ett urval av hans fotografier kommer att visas på Fornsalen. Foto: David Holmert, Holmerts BildarkivGotlandsfotografen David Holmert dokumenterade den stora flyktingströmmen från öst till Gotland under andra världskriget. Ett urval av hans fotografier kommer att visas på Fornsalen. Foto: David Holmert, Holmerts Bildarkiv

På lördag öppnas en ny utställning på Fornsalen: ”Beredskapsåren på Gotland 1939 – 1945”, där Gotlandsfotografen David Holmerts unika fotodokumentation av beredskapsåren och flyktingströmmen från öst visas.

Beredskapsåren på Gotland påverkade det gotländska samhället i grunden och spåren är fortfarande levande och synliga. Beredskapen är inte endast där och då, utan i högsta grad även här och nu. Paralleller till vår samtid känns plågsamt aktuella.

– Gotlands Museum vill med denna utställning visa en inblick i en mycket dramatisk  gotländsk historia, en historisk tid som Gotland dessutom delar med människor i många andra länder. En gemensam historia om flykt, hopp, medmänsklighet och krigets fasor, berättar Mathias Strömer, utställningsansvarig på Gotlands Museum.

Hösten och vintern 1944 och 1945 flydde cirka 20 000 från krigets Baltikum där massavrättningar, terror och stor hänsynslöshet mot civilbefolkningen utgjorde vardagen. Över 10 000 av dem anlände till Gotland. Hela familjer med småbarn och mor-och farföräldrar, ensamma kvinnor och män, gravida kvinnor och ensamstående mammor som förlorat sina män i kriget, alla försökte få plats i någon båt.

– De flesta hade fått lämna allt för att sätta sig i säkerhet och ägde i stort sett bara kläderna på kroppen, berättar Mathias Strömer.

Slite var den hamn som de flesta anlände till, där Röda Korset och Lottakåren, tillsammans med frivilliga mötte upp. I bland annat Visby ordnades det med flyktingförläggningar i allmänna lokaler. I Odd Fellows lokaler inrättades en BB-avdelning där sju barn föddes hösten 1944.

David Holmert var fanjunkare vid I 18 strax söder om Visby under andra världskriget. Han ägde dessutom Holmerts Foto- och Pappershandel på Adelsgatan 32 i Visby.
Med sin kamera dokumenterade han mötet med den stora flyktingströmmen och ett urval av hans fotosamling som består av gripande ögonblicksbilder med ett stort dokumentärt värde kommer nu att visas på Fornsalen.

Efter David Holmerts död tog sonen Bengt Göran Holmert vid, och förvaltade sin pappas bildskatt med bland annat en betydelsefull information kring alla fotografier.

Utställningen som är sammanställd i samarbete med David Holmerts barnbarn, visas på Fornsalen 19 mars till 1 maj 2022. 

PRESSVISNING: Torsdag 17 mars klockan 09:30 på Fornsalen. 

Gotlandsfotografen David Holmert dokumenterade den stora flyktingströmmen från öst till Gotland under andra världskriget. Ett urrval av hans fotografier kommer att visas på Fornsalen i utställningen

Gotlandsfotografen David Holmert dokumenterade den stora flyktingströmmen från öst till Gotland under andra världskriget. Ett urval av hans fotografier kommer att visas på Fornsalen. Foto: David Holmert, Holmerts Bildarkiv

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Utställningsansvarig
Mathias Strömer