2024-03-15 08:08Pressmeddelanden

Ny utställning: Making Home med Azadeh Fatehrad

Bröd som ligger på en bakduk. Som en del av forskningsprojektet engagerades konstnären Eva Hållsten att leda workshops i sitt hem på södra Gotland. Foto: Azadeh Fatehrad

Det är med glädje som BAC och Gotlands Konstmuseum presenterar konstnären och forskaren Azadeh Fatehrads utställning Making Home, som produceras som en del av forskningsprojektet MaHoMe (2020–2024), med stöd av Nordforsk.

Making Home lyfter fram mobiltelefonernas roll som länkar som förbinder individer med sina ursprungsorter. Likaså belyses förhållandet mellan modern teknik, djupt personliga minnen och uppfattningar om hemmet. Utställningen inkluderar en fiktiv dokumentär, fotografier och ett bildspel som drar in betraktarna i den intrikata världen av migration, minne och strävan efter tillhörighet och är resultatet av ett samarbete mellan Baltic Art Center Visby, Compass Collective och Kingston University i London.

Making Home är en berättelse och ett vittnesbörd om den gemensamma mänskliga erfarenheten av migration, hemkomst och integration. Som en del av forskningsprojektet engagerades konstnären Eva Hållsten att leda fyra workshops under maj och juni 2022 i sitt hem - en stor gammal bondgård med lummig trädgård i Stockvike Öja på södra Gotland. Hon bjöd in runt femton personer som migrerat till Sverige under 2015–16 från Afghanistan och Syrien.

Hon inspirerades av att många velat bevara smakerna från det egna landets kök till matlagningen i det nya landet. Med hjälp av sina mobiler hämtade gruppen inspiration och information från släktingar och vänner för att bygga en vedeldad ugn för att baka traditionellt bröd, laga mat och äta tillsammans. Alla workshops filmades av filmfotograf Stefan Kullänger som samlade in minnen och diskussioner kring smaker och lukter från hemlandet.

Serien av estetiska workshops på Gotland utgjorde en unik plattform för att dela berättelser och erfarenheter, och möjliggjorde ett rikt utbyte av perspektiv på temat migration och tillhörighet. På nära håll kunde jag bevittna hur mobil teknik vävs in i migranters liv och fungerar som både ett symboliskt och praktiskt verktyg för att upprätthålla kontakten med avlägsna hemländer. Insikterna från dessa diskussioner var ovärderliga och påverkade direkt utvecklingen av dokumentärfilmen och andra delar av utställningen, berättar Azadeh Fatehrad. 

Forskningsprojektet "Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration" intar en innovativ hållning till utmaningarna med migration och integration genom att fördjupa sig i det sätt som migranterna gestaltar och etablerar hem inom den intrikata och varierande integrationspolitiken i tre värdsamhällen: Storbritannien, Danmark och Sverige. https://mahomeproject.com

Konstnären och curatorn Azadeh Fatehrad är universitetslektor och internationell forskningsledare vid Kingston University. Som tvärvetenskaplig forskare inom områdena migranthem och integrationspolitik kombinerar Dr. Fatehrad forskning och konstnärliga metoder för att utforska dessa områden. Hennes omfattande deltagarbaserade forskning, som utvecklats i samarbete med olika samhällen och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Sverige och Danmark, fördjupar sig i komplexiteten i samhällelig integration. Dessutom bidrar hon med sin expertis som styrelseledamot i det europeiska nätverket för konstnärlig forskning. www.azadehfatehrad.com

MAKING HOME
Gotlands Konstmuseum på Fornsalen
Vernissage 23 mars kl. 13-16
Pågår 23 mars-1 maj 2024

PRESSVISNING: 21 mars klockan 14 på Fornsalen, då konstnären Azadeh Fatehrad är på plats.
Obs! Föranmälan senast 20 mars till Angelica Blomhage: angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se eller 070 7292251

En hand som håller i en mobiltelefon.

Foto: Azadeh Fatehrad


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Kommunikatör
Kerstin Klint