2022-06-29 07:40Pressmeddelanden

Ny museichef till Gotlands Museum

Jenny Westfält blir ny chef för Gotlands Museum. Jenny Westfält blir ny chef för Gotlands Museum.

Nu är rekryteringsprocessen av en efterträdare till Susanne Thedéen avslutad. Gotlands Museums nya chef är Jenny Westfält.
Det är styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner som ansvarar för rekryteringen och beslutet att anställa Jenny Westfält fattades på ett styrelsemöte igår.
– Vi har haft en process med flera intressanta ansökningar. Med Jenny får vi en engagerad och väl förankrad chef både i museet och i det gotländska samhället, säger styrelsens ordförande Anders Flanking.

Museichefen ansvarar inför Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse för den långsiktiga utvecklingen av Gotlands Museum med utgångspunkt i verksamhetsidé och visionen Museum för alla. Museichefen driver utvecklingsfrågor på en strategisk nivå. En viktig uppgift är att samverka med andra aktörer lokalt på Gotland, nationellt och internationellt. Museichefen är ytterst ansvarig för verksamhet, budget och ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Jenny Westfält har sedan 2009 arbetat på Gotlands Museum som biträdande museichef och avdelningschef för publik verksamhet. Sedan Susanne Thedéen slutade i mitten av april har Jenny Westfält innehaft rollen som tillförordnad museichef.

Under åren på Gotlands Museum har Jenny Westfält genomfört flera större projekt, med fokus på utställningar och publik verksamhet. Bland annat basutställningen om Gotlands Medeltid, den interaktiva familjeutställningen Skepp & Skoj, samt genomfört en stor nationell museikonferens i Visby.

Jenny Westfält har ett stort engagemang i besöksnäringsfrågor och är sedan 2019 ordförande för Visby Centrum, ordförande för Bungemuseet AB, samt ledamot i stiftelsestyrelsen för Medeltidsveckan.

– Jag har fått mitt drömjobb! Att få möjligheten att leda Gotlands Museums verksamhet känns mycket inspirerade. Museet är det mest besökta länsmuseet i landet sedan 2014. Att få jobba med en verksamhet som når ut till många gotlänningar, nationella och internationella besökare är det som driver mig att fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare. 
Jenny Westfält tillträder tjänsten som museichef idag, den 29 juni.

Frågor besvaras av:
Anders Flanking, Föreningens styrelseordförande, 010-223 92 10
Jenny Westfält, 070-399 00 96


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Kommunikatör
Kerstin Klint