2018-11-20 07:00Pressmeddelanden

Ny guideutbildning startar i januari – nu är det dags att söka!

Foto: Gotlands MuseumFoto: Gotlands Museum

I januari startar en ny guideutbildning på Gotland. Detta möjliggörs genom ett brett samarbete med aktörer inom besöksnäringen samt bidrag från Hållbara Gotland.

I början av 2018 beviljades Gotlands Museum medel från Hållbara Gotland för att genomföra projektet En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland. Projektet genomförs i samarbete med Gotlands Guideförening, Gotland Excursion, goGotland, Hansaevent, Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands Förenade Besöksnäring samt Visby domkyrkoförsamling.

– Målet är att skapa en guideutbildning som uppfyller SveGuides krav för auktorisation och därmed säkra kompetens och kvalitet av guideverksamheten på Gotland. Projektet ska också stärka utbudet av tjänster inom besöksnäringen och möta besökarnas förväntningar på Gotland, berättar Maria Annerud, projektledare.

Under våren genomförs pilotomgången av utbildningen och 40 personer ges möjlighet att gå utbildningen. Utbildningen kommer bland annat att innehålla momenten värdskap och bemötande, Gotlands historia, arkitektur, natur och miljö, guide- och presentationsteknik, affärsmannaskap och företagande. Alla som genomgår utbildningen kommer att bli auktoriserade Gotlandsguider och valideras av SveGuide (Sveriges guideförbund).

Under ett par veckor kommer det nu vara möjligt att söka utbildningen. Mer information finns på Gotlands Museums hemsida.


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält