2023-11-20 13:42Pressmeddelanden

Nästa steg mot ändamålsenliga lokaler för Konstmuseet

Under 2023 har en fördjupad utredning gällande konstmuseets lokaler genomförts. En programhandling och kostnadsberäkningar har tagits fram för ombyggnaden. ”Nu börjar bilden av det nya konstmuseet att växa fram och det är både glädjande och spännande”, säger Jenny Westfält, museichef, Gotlands Museum. 

Fram till november 2019 bedrevs den publika konstmuseiverksamhet i lokalerna på S:t Hansgatan i Visby, men verksamheten tvingades stänga på grund av ett dåligt inomhusklimat för den konst som visades. Därefter togs en förstudie fram som fastslog att byggnaden i grunden är väl lämpad för konstmuseiverksamhet, men att det krävs anpassningar och tillägg för att uppnå de krav som idag ställs gällande klimat, säkerhet och tillgänglighet. Förstudien färdigställdes och presenterades till sommaren 2022. 

Hösten 2022 fick Sweco i uppdrag att utifrån byggnadens förutsättningar ta fram en programhandling inför ett kommande ombyggnadsprojekt, samt att göra en kostnadsberäkning gällande renovering och anpassning av befintlig byggnad, tillbyggnad och utveckling av gårdsmiljöerna. Nu är programhandlingen klar och beräkningen visar att de totala kostnaderna kommer att uppgå till cirka 50 miljoner kronor exklusive moms.

-Nu börjar bilden av det nya konstmuseet att växa fram och det är både glädjande och spännande. Från och med nu kommer vi ha fullt fokus på finansieringsfrågan för att möjliggöra en om- och tillbyggnad av konstmuseets lokaler, säger Jenny Westfält, museichef, Gotlands Museum. 

Christian Hegardt, arkitekt SAR/MSA på Sweco Architects, tycker att det har varit en rolig och spännande utmaning att få bistå Gotlands Museum i att konkretisera visionen för ett framtida konstmuseum: 

-Den befintliga byggnaden har en stor potential att utvecklas till en både öppnare och mer angelägen plats för den gotländska konsten. Med en ny tillbyggnad mot Mellangatan möjliggörs också för bättre förutsättningar för utställningar och en bättre koppling mellan Fornsalen och Konstmuseet.

I bilagan finns skisser, ritningar samt beskrivningar av en välkomnade konstmuseibyggnad på S:t Hansgatan i Visby, som uppfyller kraven gällande klimat, säkerhet och tillgänglighet.
Ladda ner bilaga >>

För frågor kontakta:
Jenny Westfält
Museichef, Gotlands Museum
Jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se
Tel 070-399 00 96

Christian Hegardt
Arkitekt SAR/MSA, SWECO Architects
christian.hegardt@sweco.se
072-177 61 31


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint