2022-02-17 15:28Pressmeddelanden

Museichef Susanne Thedéen blir ny överantikvarie på RAÄ

Foto: Gotlands Museum Foto: Gotlands Museum

Museichef Susanne Thedéen slutar på Gotlands Museum - blir ny överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. 

Regeringen har beslutat att utse länsmuseichef Susanne Thedéen till ny överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Susanne slutar därmed som museichef på Gotlands Museum efter drygt fem år. Susanne tillträder den nya tjänsten den 20 april 2022.

- Jag är oerhört stolt över att få möjligheten att använda mina erfarenheter inom musei- och kulturmiljöområdet och att bidra med erfarenhet av statlig myndighetsstyrning och strategiskt förändringsarbete i rollen som överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Åren på Gotlands Museum har varit fantastiska. Att få leda ett av de mest välbesökta museerna i landet med helt unika samlingar beläget i ett världsarv kommer jag alltid bära med mig, säger Susanne Thedéen.

- Jag välkomnar regeringens val av överantikvarie. Susanne Thedéen är en person jag har stort förtroende för. Hennes långa chefserfarenhet, kombinerat med hennes gedigna kunskaper inom arkeologi och kulturmiljöarbete, liksom hennes erfarenhet från museiområdet, gör att hon är väl lämpad för den här rollen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

-Jag vill gratulera Susanne till det nya uppdraget. Hon kommer garanterat göra ett lika fint jobb som hon gjort på Gotlands Museum. Susanne har bidragit till stor utveckling av verksamheten och under pandemin, som inneburit stora utmaningar för museet, har hon lotsat verksamhet och personal på ett föredömligt sätt. Gotlands Museum är det mest besökta länsmuseet i landet och har ett gott renommé både nationellt och internationellt, något som Susanne bidragit till under sin tid på museet, säger landshövding Anders Flanking, ordförande.

För ytterligare information kontakta:
Susanne Thedéen, museichef, tel 070-341 34 38
Anders Flanking, ordförande, tel 070-305 82 36


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint