2022-02-10 07:43Pressmeddelanden

Konstmuseibyggnaden på S:t Hansgatan hyrs ut

Gotlands Museum har fått möjlighet att låna eller hyra ut konstmuseibyggnaden på S:t Hansgatan till andra kulturaktörer och verksamheter. Gotlands Museum har fått möjlighet att låna eller hyra ut konstmuseibyggnaden på S:t Hansgatan till andra kulturaktörer och verksamheter.

I december fick Gotlands Museum godkänt av regionstyrelsen att, under den tid som utredningen om ändamålsenliga och klimatanpassade lokaler för Konstmuseet pågår, få hyra ut eller låna ut lokalerna på S:t Hansgatan i Visby.

Gotlands Museum har fått möjlighet att låna eller hyra ut lokalerna till andra kulturaktörer och verksamheter under kortare perioder. Detta har möjliggjorts genom att regionstyrelsen gett sitt godkännande utifrån det gåvobrev som kom till i samband med att fastigheten blev konstmuseum i slutet på 1980-talet. Först ut kommer Öppna Ateljéer att vara, som i maj visar sin presentationsutställning i lokalerna i samband med att medlemmarna öppnar sina respektive ateljéer runt hela ön.

Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Konstmuseet, tycker att det känns betydelsefullt att kunna erbjuda Öppna Ateljéer denna utställningsmöjlighet.
– Särskilt som vi har ett långvarigt och uppskattat samarbete med föreningen. Det berör många utövare likväl som besökare. Det är mycket välkommet att konstmuseibyggnaden i viss mån kan fortsätta att vara en mötesplats även under denna period.

Aira Lee, ordförande för Öppna Ateljéer, mottar beskedet att föreningen får tillgång till Konstmuseets lokaler för presentationsutställningen med glädje:
– Öppna Ateljéer är en av Gotlands största konsthändelser där över hundra konstnärer, konsthantverkare, designer och fotografer öppnar sina ateljéer och bjuder in allmänheten för besök. Utställningen är ett viktigt, välbesökt och omtyckt inslag i evenemanget där varje deltagare presenterar sig med ett verk.

Fram till november 2019 bedrevs publik konstmuseiverksamhet i lokalerna, men stängdes på grund av dåligt inomhusklimat för den konst som visades. Just nu pågår en utredning om var konstmuseiverksamheten ska bedrivas på lång sikt. Under 2022 har arkitekt Christian Hegardt vid Sweco ett uppdrag att utreda frågan, med fokus på två scenarier: Anpassningar och utveckling av lokalerna på S:t Hansgatan, samt andra möjliga centrala byggnader eller platser i Visby.

Aira Lee, ordförande för Öppna Ateljéer, mottar beskedet att föreningen får tillgång till Konstmuseets lokaler med glädje.

Aira Lee, ordförande för Öppna Ateljéer, mottar beskedet att föreningen får tillgång till Konstmuseets lokaler med glädje.

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält