2021-03-12 07:47Pressmeddelanden

Konst och form på Gotlands Museum

Naemi Eriksson, Titel okänd, 1994, olja på duk. I privat ägo. Naemi Eriksson, Titel okänd, 1994, olja på duk. I privat ägo.

Gotlands Konstmuseum drar nu i gång sin efterlängtade program- och utställningsverksamhet. De närmaste dagarna öppnar två nya utställningar på Fornsalen/Gotlands Museum: Längtans blå blommor med konst av Naemi Eriksson samt broderiutställningen Djur & Odjur. Museet är fortsatt stängt, men i väntan på öppnandet tjuvstartar vi med att visa utställningarna digitalt.

Längtans blå blommor

Lördagen den 13 mars kl. 12 är det premiär för en kortfilmsserie kopplad till utställningen Längtans blå blommor, med konst av Naemi Eriksson. Filmavsnitten kommer att publiceras på Gotlands Museums Facebooksida.

År 2020 var det hundra år sedan konstnären Naemi Eriksson (1920–2001) föddes. Gotlands Konstmuseum, en del av Gotlands Museum, uppmärksammar Erikssons konstnärskap genom en jubileumsutställning och en digital kortfilmserie där vi vill ge en rik och mångfacetterad presentation av hennes konstnärskap, vilket inte alltid har fått den uppmärksamhet som det har förtjänat. Eriksson var en självlärd konstnär och tillbringade större delen av sitt yrkesliv inom vården. Det var först på senare år kunde hon satsa fullt ut på konsten. Naemi Erikssons konst består huvudsakligen av ett sinnligt och uttrycksfullt måleri som gestaltar världen omkring och inuti henne. Det är ett berättande måleri som är både personligt och allmängiltigt då det kretsar kring existentiella angelägenheter, såsom kärlek, längtan, sorg och utanförskap.

I utställningen Längtans blå blommor presenteras ett femtiotal konstverk från 1940-tal till och med 1990-tal. Här finns de välbekanta blommorna som i viss mån kännetecknade Erikssons konst. Till en början var de främst dekorativa och sedan blev de symboler och metaforer för tankar, känslor och sinnestillstånd. I olika skepnader gestaltade hon återkommande människan och naturen, i ett gränsland mellan drömsk fantasi och vardaglig verklighet.

De flesta konstverken i utställningen är inlånade från privatpersoner på Gotland och några verk har lånats in från Region Gotlands konstsamling.

Djur & odjur

Måndagen den 15 mars invigs utställningen Djur & Odjur med en digital vernissage live på Gotlands Museums Facebooksida. Utställningen är ett kollektivt broderi skapat av 600 personer under coronavåren och -sommaren 2020. Deltagarna är spridda över hela Sverige och några är från Gotland. Alla fick en tygbit hemskickad med uppmaningen att skapa på temat djur och odjur. Via sociala medier kunde de träffas och dela kreativitet och skaparglädje medan broderierna växte fram.

På vår planet finns mycket som relaterar till temat, som virus och farligheter, men också kärlek och saknad. Vetenskapen vet inte alltid vad som skiljer ett djur från ett odjur, däremot att handarbete är bra mot oro och stress.

Textilkonstnären Erik Torstensson satte samman alla broderier till det stora, kollektiva verk som nu turnerar runt i landet. Djur & odjur kom till som ett samarbete mellan Västra Götalands hemslöjdskonsulenter och flera av Sveriges hemslöjdsföreningar.

Utställningen visas i samarbete med Gotlands läns hemslöjdsförening. På grund av att coronaläget fortfarande är osäkert blir alla programpunkter digitala. Under de två veckor utställningen står på museet kommer slöjd- och formkonsulent Anso Norling att visa upp delar av det stora broderiet i Instragram stories på @gotlandsmuseum. Därutöver kommer ett antal filmer på olika teman kopplade till utställningen att publiceras i museets sociala medier.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Slöjd- och formkonsulent
Anso Norling