2023-06-16 06:21Pressmeddelanden

Kattlunds öppnar för besökare igen

Medeltida hus på Gotland i kalksten med flistak. Kattlunds museigård i Grötlingbo öppnar för besökare den första juli igen.

Verksamheten vid Kattlunds museigård i Grötlingbo kommer att drivas i egen regi av Gotlands Museum sommaren 2023. Det blir både guidade visningar och kafé.  

Den medeltida museigården Kattlunds i Grötlingbo öppnar för besök den första juli.
Kattlunds har under 20 år drivits av Kerstin Johansson Norrby och Monica Johansson, som valde att sluta förra säsongen. Nu tar Gotlands Museum över driften på egen hand, och erbjuder ett kafé och guidade visningar mellan 1 juli och 15 augusti i år.  

Stefan Johansson, avdelningschef för den publika verksamheten på Gotlands Museum,
berättar vad som kommer att hända på Kattlunds framöver: 
  Vi håller öppet dagligen mellan klockan 12:00-16:00 och erbjuder pirrvittar, (småkakor på gutamål), bullar, saffranspannkaka och smörgåsar som vi får levererade från Petes museigård.  
Vi ser med tillförsikt fram emot sommaren och hoppas många vill gå på visningar som vi anordnar två gånger per dag.  

Fakta om Kattlunds:  
Kattlunds i Grötlingbo är en av Nordens bäst bevarade medeltida gårdar och har anor från 1200-talet. Delar av boningshuset och den imponerande ladugårdslängan härstammar från medeltiden. Museigården Kattlunds ägs av Föreningen Gotlands fornvänner.   

Den första juli öppnar museigården Kattlunds i Grötlingo för besökare igen.

Den första juli öppnar museigården Kattlunds i Grötlingo för besökare igen.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Avdelningschef publik verksamhet
Stefan Johansson