2018-06-26 07:27Pressmeddelanden

Humlan flyger – en utställning om ö-möjlig design

Humlan flyger, Gotlands Konstmuseum 6 juni–31 december.Humlan flyger, Gotlands Konstmuseum 6 juni–31 december.

Gotland är inte bara vita stränder, kalkstenshus och kulturveckor. Här finns även många småskaliga industriföretag vars utveckling vilar på designarbete och innovation. Att de till stor del har sin produktion på ön i en tid då det mesta produceras i lågprisländer för tankarna till humlan som flyger trots att den inte anses ha förutsättningarna. 

Under 2018 ställer Gotlands Konstmuseum ut produkter från 15 företag där berättelsen om designarbetet och processerna bakom föremålen är centralt. Här finns en mångfald av tekniker och material, kvinnligt och manligt företagande, nya och gamla verksamheter. Några verkar i gränslandet mellan konsthantverk och design, andra har en ren industriproduktion.

Medvetna designprocesser kan vara en hävstång för att utveckla såväl innovation som entreprenörskap. Men rymmer processerna för produktutveckling också en konstnärlig dimension? Eller har konstruktören och företagarens kreativitet inte med konstområdet att göra? Vi lämnar gärna denna fråga till betraktaren.

Företagen finns över hela Gotland och ett flertal är verksamma på landsbygden. Tillsammans ger företagen en bild av ett kreativt och kompetent Gotland där design är en viktig faktor för utveckling och sysselsättning.

Utställningen är producerad av slöjd – och formkonsulenterna på Gotlands Museum i samarbete med Svensk Form Gotland.

Välkommen att besöka utställningen. Passa på under Almedalsveckan!
Gotlands Konstmuseum är öppet 10–18 varje dag hela sommaren.
Adress: Gotlands Konstmuseum St. Hansgatan 21, 62156 Visby

Medverkande företag
Big Pink glasstudio, Etelhems krukmakeri, Fide fajans, G.A.D möbler, Gotlands strumpfabrik, Gotlandssnus, Guteform, HOC yachts och Swedish Composites, RP Mold, ImseVimse, Papijjon Sweden, Ringvide studio, Siltbergs smide, Skulpturfabriken och Vamlingbolaget.

Pressbilder för nedladdning >>


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.


Kontaktpersoner

Slöjd- och formkonsulent
Anso Norling