2023-10-10 11:00Pressmeddelanden

Här hittar du den gotländska historien

Vikingatida smycken. Två halsband och tre spännen. Vikingatida smycken ur Gotlands Museums samlingar. Smyckena är några av de drygt 200 000 gotländska föremål som du kan hitta i söktjänsten Kringla. Foto: Gotlands Museum, CC BY

Letar du efter gamla fotografier från din hemsocken? Eller är du nyfiken på hur leksakerna såg ut på 1960-talet? Då kan du söka i Kringla, där delar av Gotlands Museums samlingar nu finns tillgängliga.

Kringla är en samsöktjänst för svenska museer och arkiv som förvaltas av Riksantikvarieämbetet, och nu finns delar av Gotlands Museums samlingar tillgängliga på kringla.nu.

I Kringla finns över 10 miljoner objekt att söka bland från en lång rad kulturarvsinstitutioner. De gotländska objekten är omkring 200 000, och där ingår både Gotlands Museums samlingar men också exempelvis fotografier från Riksantikvarieämbetet och gotländska fynd i Statens historiska museums samlingar.

– Kringla är alltså ingen egen databas, utan tjänsten hämtar information från många olika databaser och tillgängliggör dem på ett och samma ställe. Det gör att vi kan nå ut till en ännu större publik med våra samlingar, berättar antikvarie Kajsa Pontén Röcklinger.

Är du nyfiken på Kringla? Gå in på www.kringla.nu.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Antikvarie
Kajsa Pontén Röcklinger