2024-01-31 07:40Pressmeddelanden

Hansakatastrofen uppmärksammas i ny bok, minnesmiddag och utställning

En svartvit bild på ett fartyg i början av 1900-talet. Den ligger vid kaj. S/S Hansa i Visby hamn, omkring 1905–1910. Foto ur Sjöhistoriska museets arkiv.

För 80 år sedan förliste fartyget S/S Hansa utanför Gotland. Gotlands Museum uppmärksammar händelsen med en nyutgiven bok och bokrelease, en minnesmiddag och en utställning med föremål som aldrig tidigare visats. ”Det kommer att bli både intressant, spännande och berörande”, säger museichef Jenny Westfält.

Den 24 november 1944 torpederades passagerarfartyget S/S Hansa utanför Gotland av en sovjetisk ubåt, och Sverige drabbades av den största dramatiken i svensk sjöhistoria sedan 1600-talet. Endast två av de åttiosex ombordvarande överlevde.

Bokrelease med författarna
För att hålla minnet av händelsen vid liv ger Gotlands Museum ut boken S/S Hansa – minnet av en sjökatastrof, av författarna Jakob Ringbom och Lars Almgård Kruthof. Den 7 mars bjuds allmänheten in till en bokrelease tillsammans med författarna i Bildstenshallen på Fornsalen. Till releasen hör ett program med samtal om boken och dess tillblivelse. Dessutom uppmärksammas bokutgivningen några dagar senare på museet Vrak och i Gamla stans bokhandel i Stockholm, samt på Gotlands bokmässa den 23 mars.

Minnesmiddag i Bildstenshallen
På kvällen den 7 mars anordnas även en middag i Bildstenshallen med en speciellt framtagen meny, inspirerad av Gotlandsbolagets fartygsmeny från 1900-talets första hälft, samt ett program tillägnat minnet av händelsen. Till middagen välkomnas allmänheten, och biljetter kommer att säljas via Gotlands Museum.
– Hansakatastrofen har berört många på Gotland, och gav eko över hela världen. Med bok, utställning och programaktiviteter kommer vi att uppmärksamma minnet av händelsen. Det kommer att bli både intressant, spännande och berörande, säger museichef Jenny Westfält.

Föremål som aldrig tidigare visats
Under arbetet med boken inledde Jakob Ringbom och Lars Almgård Kruthof ett samarbete med stiftelsen VOTO, Voice of the Ocean, som ägnar sig åt att utforska och dokumentera undervattensvärlden. I september 2023 genomfördes undersökningar vid fartygsvraket, som ligger på 100 meters djup 44 km norr om Visby. Genom samarbetet uppkom tanken på att skapa en utställning om S/S Hansa. Utställningen visas från juni 2024 på Fornsalen, och bygger dels på Jakob Ringbom och Lars Almgård Kruthofs forskning, dels på VOTO:s undersökningar av vrakplatsen.Dessutom kommer föremål från S/S Hansa att visas för första gången i en utställning.

Utställningen om S/S Hansa är ett projekt av Gotlands Museum i samarbete med författarna Jakob Ringbom och Lars Almgård Kruthof, Rederi AB Gotland och Stiftelsen Voice of the Ocean. Visby domkyrka, Statens Maritima och Transporthistoriska museer samt privatpersoner har lånat ut föremål till utställningen.

En ritning av ett gammalt fartyg.
Ritning av fartyget S/S Hansa av Vilhelm Hök 1898.


KOMMANDE PROGRAM KRING S/S HANSA

BOKRELEASE:
7 mars klockan 16.30–17.30 i Bildstenshallen på Fornsalen i Visby. Ingen föranmälan.
MINNESMIDDAG:
7 mars klockan 19.00 i Bildstenshallen på Fornsalen, med en specialkomponerad meny baserad på Gotlandsbolagets fartygsmeny från 1900-talets första hälft. Kontakta Gotlands Museum för anmälan, telefon 0498-292760.
UTSTÄLLNING OM S/S HANSA:
En museiutställning om Hansakatastrofen visas från och med 1 juni 2024 på Fornsalen i Visby.

KONTAKT:
För mer information om middagen i Bildstenshallen och om utställningen kontakta Stefan Johansson, avdelningschef publik verksamhet: stefan.johansson@gotlandsmuseum.se eller 073-398 51 71.

Från och med 8 februari finns det recensionsexemplar av S/S Hansa – minnet av en sjökatastrof. Kontakt: Stephan Carlsson, eddy.se ab. stephan@eddy.se

Mer information om boken, kontakta förlagsredaktör Cathrin Emdén som även kan bistå med kontaktuppgifter till författarna.
cathrin.emden@gotlandsmuseum.se 0498-29 27 38, 072-214 08 76

Två män som står på ett fartygsdäck.

I september 2023 genomförde stiftelsen Voice of the Ocean tillsammans med gotlänningarna Jakob Ringbom och Lars Kruthof undersökningar vid vrakplatsen med hjälp av undervattensfarkoster där Hansa förliste. Foto: Martin Widman. 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén
Kommunikatör
Kerstin Klint