2024-01-17 07:51Pressmeddelanden

Gotlands Museum söker entreprenör till Visby kyrkoruiner

Interiör från en kyrkoruin i Visby med högresta valvbågar. En av de ruiner som ingår i avtalet är Sankta Katarina, (som oftast kallas Sankta Karin), och som ligger centralt vid Stora torget i Visby. Sankta Katarina kallas av många för den vackraste av Visby ruiner med sina smäckra valvbågar.

Gotlands Museum söker en entreprenör för bokning och genomförande av evenemang i Visby kyrkoruiner.

Dessa ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Museet har genom ett nyttjanderättsavtal med Statens fastighetsverk uppdraget att tillgängliggöra kyrkoruinerna för allmänhet, grupper och evenemang.

Ruinerna ligger mitt i Världsarvet Visby och är viktiga inslag i upplevelsen av staden både för gotlänningar och besökare. Ruinernas olika karaktär och storlek gör att de lämpar sig för olika typer av evenemang, som seminarier, middagar, mingel, bröllop och utställningar. Några av ruinerna är öppna dagligen för allmänheten under vår, sommar och höst. Andra används enbart för bokade grupper.

Gotlands Museum har sedan 2014 avtal med Statens fastighetsverk där uppdraget är att tillgängliggöra ruinerna både för allmänhet och grupper. Museet samarbetar med en entreprenör för bokning och genomförande av evenemang, medan museet fortsatt har ansvaret för öppethållande för allmänheten samt tillsyn och byggnadsantikvariska frågor. Under den nuvarande avtalsperioden som pågår fram till september 2024, har eventbolaget goGotland uppdraget att ansvara för gruppbokningar och evenemang i ruinerna.

Gotlands Museum söker en entreprenör för uppdraget i ruinerna genom en utlysning som pågår fram till den 19 februari. Under april presenteras vem som får uppdraget.
– Vi på Gotlands Museum har som utgångspunkt att vi ska göra det vi är bäst på och sedan samarbeta med andra aktörer som är bäst inom sitt område, därför känns det helt naturligt att vi nu fortsatt söker en entreprenör för gruppbokningar till Visbys ruiner för de kommande åren, säger Jenny Westfält, chef för Gotlands Museum. 

Läs mer om utlysningen på vår hemsida >> (Klickbar länk) 

För frågor kontakta: 
Jenny Westfält, museichef
Mail: jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se
Tel nr: 070 399 00 96 eller 0498- 29 27 09


En kyrkoruin i Visby med en rabatt med lila lavendel och rosa rosor framför.

En av de ruiner som ingår i avtalet är Sankt Drottens ruin, som är en öppen, ljus ruin av det lite mindre formatet.

En kyrkoruin i Visby med havet i bakgrunden.

Sankta Katarina kyrkoruin med sina smäckra valvbågar som ligger centralt vid Stora torget i Visby. 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Kommunikatör
Kerstin Klint