2022-10-11 08:36Pressmeddelanden

Gotlands Museum söker entreprenör till Kattlunds museigård

Gotlands Museum söker ny entreprenör till Kattlunds museigård i Grötlingbo. Gotlands Museum söker ny entreprenör till Kattlunds museigård i Grötlingbo.

Gotlands Museum söker ny entreprenör med intresse för kultur och historia som  vill utveckla ett koncept för att driva verksamhet på Kattlunds museigård. Gården ligger i Grötlingbo och är en medeltida gård med fin atmosfär. Vi ser gärna nya och innovativa idéer för att använda gården och dess inspirerande miljö.

De senaste åren har Kattlunds museigård drivits med fokus på luncher med husmanskost och kafé. Gården har ett enkelt kök och begränsad vattentillgång. Besöksantalet har varit cirka 10 000 besökare per år.

Kattlunds är en gårdsanläggning från medeltiden. I mangårdsbyggnaden finns rester av två medeltida stenhus. Det nuvarande utseendet speglar i huvudsak hur det såg ut vid 1800-talets början. Gårdens första kända ägare var tingsdomaren Botulf Kattlund, vars namn förekommer i ett dokument från 1412.

Kattlunds köptes in 1922 av fil dr Sune Ambrosiani, för medel som ställts till förfogande av grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, Stockholm. Museigården Kattlunds ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner och är ett byggnadsminne.  

Vi tar emot intresseanmälningar löpande, dock senast den 20 november 2022.

Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening som ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner. Museet är ett av Sveriges 24 länsmuseer. Gotlands Museum får bidrag av stat och region, men är till drygt hälften självfinansierat. Museet har ca 50 tillsvidareanställda samt 20 säsongsanställda och driver fem besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar och arkiv samt förlags- och främjandeverksamhet.
Föreningen äger också ett stort antal fastigheter runtom på ön. Det är allt från naturreservat och fornlämningar till ruiner och gårdar. Tre av fastigheterna är museigårdar, där besökare får möjlighet att uppleva gårdsmiljöer från olika tider.

 

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Kommunikatör
Kerstin Klint