2018-12-12 12:51Pressmeddelanden

Gotlands Museum säkrar klimatet på konstmuseet

Under 2019 står klimatet i fokus på Gotlands konstmuseum. Lokalerna och konsten ska ses över, vilket kommer att innebära att delar av museet stänger tillfälligt.

Gotlands Museum vidtar nu åtgärder för att säkra ett fullgott klimat och skapa ändamålsenliga utställningslokaler för konstmuseet på lång sikt. Det innebär att vi per den 31 januari 2019 kommer att ta ner den äldre konsten för konserveringsåtgärder och samtidigt tillfälligt stänga övervåningen på konstmuseet. Under 2019 kommer vi också att genomföra ett utredningsarbete kring klimat- och lokalfrågan.

– Utställningsverksamhet kräver ett klimat som är anpassat efter de förutsättningar som varje konstverk och föremål behöver. Det handlar bland annat om att ha rätt temperatur, luftfuktighet och ventilation. I dag är dessa förutsättningar på konstmuseet bristfälliga, varför vi prioriterar klimatfrågan under nästa år. Vi för också dialog med regionen i frågan, säger Susanne Thedéen, museichef.

Det är särskilt den äldre konsten på övervåningen i museet som är i behov av översyn och konserveringsåtgärder. Förutom att ett tillfredsställande klimat är viktigt för den befintliga konsten är det dessutom en förutsättning för att få låna in konstverk och föremål från andra museer och institutioner.

Fram till november 2019 kommer konstmuseet att visa utställningar i övriga delar av museet på sedvanligt sätt. Vi kommer att visa en utställning om gotländsk keramik, som ett led i vår satsning på konsthantverk och design, och en utställning om konsten i kulturarvet i ett samarbete med BAC.

Gotlands konstmuseum, som är en del av Gotlands Museum, öppnade sin verksamhet 1988. Under trettio års tid har konstmuseet visat högkvalitativa utställningar med ett gotlandsperspektiv. Konstmuseet tillkom genom att Region Gotland överlät den f.d. skolan på S:t Hansgatan till Gotlands Museum.

Kontaktpersoner

Susanne Thedéen
Museichef
0498-29 27 04
070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Nina Lund
Kommunikatör
0498-29 27 35
070-513 67 93
nina.lund@gotlandsmuseum.se


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.