2021-04-09 10:00Pressmeddelanden

Gotlands Museum öppnar igen

Måndagen den 12 april öppnar Gotlands Museum igen efter att ha hållit stängt sedan i november. Öppnandet sker med stöd i de nya föreskrifter som gäller museer, bland annat med begränsningar i antalet besökare.

Beslutet om att återöppna museet kunde fattas efter beskedet om ändringar i begränsningsförordningen och nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. I likhet med många andra länsmuseer har Gotlands Museum beslutat att öppna efter påsklovet. Öppnandet har föregåtts av noggrann planering för att kunna uppfylla regelverken och erbjuda besökarna ett tryggt museibesök.

– Vi kan enligt regelverket ta emot ca 140 besökare på museet men för att säkerställa att trängsel inte ska uppstå har vi beslutat om ett maxantal om 100 besökare. Vi har också vidtagit åtgärder för att trängsel inte ska uppstå vid in- och utgångar och en kundräknare med rött/grönt ljus kommer att säkra att inte fler besökare än maxantalet vistas i våra lokaler samtidigt, kommenterar Jenny Westfält, chef för den publika verksamheten vid museet. 

Precis som när museet senast höll öppet avgränsas receptionen av en glasvägg, handsprit finns utplacerad på flera ställen i lokalerna och extra städning sker. Barnutställningen Skepp & skoj hålls fortsatt stängd. I nuläget behöver besökare inte förköpa biljett till museet, men ett sådant upplägg blir aktuellt längre fram på säsongen när besöksantalet ökar.

Även Fornsalens café & restaurang återöppnar den 12 april. Restaurangen kommer att ha en egen entré som nås utifrån via Fornsalens gård. Passagen mellan museireception och restaurang kommer att stängas av.

Som en del av Konstmuseets utställningsprogram visas just nu Längtans blå blommor med konst av Naemi Eriksson på Fornsalen. Under en dryg månad har utställningen visats upp digitalt genom en kortfilmsserie, men nu kommer det även gå att se den fysiskt. Naemi Erikssons konst består huvudsakligen av ett sinnligt och uttrycksfullt måleri som gestaltar världen omkring henne, likväl som den inuti henne. Det är ett berättande måleri som är både personligt och allmängiltigt då det kretsar kring existentiella angelägenheter, såsom kärlek, längtan, sorg och utanförskap.

– Att få öppna museet igen har varit efterlängtat. Vi har ett uppdrag att vara tillgängliga institutioner och att återigen kunna erbjuda ett öppet museum med verksamhet är mycket glädjande, säger museichef Susanne Thedéen.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält