2019-04-09 08:47Pressmeddelanden

Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet värdar för museernas vårmöte 2020

Nästa år kommer branschfolk från hela landets museer till Visby för museernas vårmöte, som arrangeras av riksförbundet Sveriges museer. Värdar för evenemanget är Gotlands Museum tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

Museernas vårmöte anordnas varje år och är sektorns viktigaste möte för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande. Under tre dagar träffas ungefär 500 personer från hela landets museer för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag.

– Fantastiskt roligt att vi tillsammans med Riksantikvarieämbetet får möjligheten att ta vårmötet hit till Gotland och Visby, säger Susanne Thedéen, museichef Gotlands Museum.

Konferensen anordnas våren 2020. Datum är ännu inte satt.

Sveriges Museer bildades 2004. Förbundet tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen, bevakar politiken och agerar som museisektorns samlade röst.

Kontakt:

Susanne Thedéen
Museichef
0498-29 27 04/070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Nina Lund
Kommunikatör
0498-29 27 35/070-513 67 93
nina.lund@gotlandsmuseum.se


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.