2022-11-21 09:38Pressmeddelanden

Gotlands Museum lyfter fram vattnets betydelse i årets Gotländskt Arkiv

Hansakatastrofen, skatter som gömts i vatten, utdikningarna av Lina myr och de konsekvenser det fått för grundvattnet är något av det som finns att läsa i årets Gotländskt Arkiv.

I snart 100 år har museet gett ut en årsbok till sina medlemmar. Den har förmedlat kunskap inom många olika områden, och i år är vattnet i fokus. I Gotland – Vattenland belyser en rad namnkunniga författare vattnet ur olika perspektiv.

Vi vill visa den betydelse som vattnet har och har haft för Gotland genom tiderna, säger Cathrin Emdén, förlagsredaktör på Fornsalens förlag. Hur vi förhåller oss till vatten är viktigt inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

För boende på Gotland är vattnet alltid närvarande. Vägen till fastlandet och vidare ut i världen går över havet och det är vatten som en gång format landskapet och mejslat ut raukarna. Under 1800- och 1900-talen genomfördes omfattande utdikningar av våtmarker och träsk – konsekvenser som bidragit till övergödning av Östersjön och till låga nivåer av grundvatten.

Om vatten som förutsättning för liv, och som formgivare av landskapet skriver Sara Eliason. Helen Martinsson-Wallin lyfter utdikningarna av Lina myr och dess konsekvenser medan Magnus Martinssons i ord och bild berättar om Gotlands våtmarker som en rikedom att bevara. Konsten är representerad genom en artikel om Baltic Art Centers (BAC) arbete med konstnärer runt Östersjön, skriven av Helena Selder. Handel är en viktig del av Gotlands historia och Birgitta Strandberg-Zerpe skriver om sjöfart och handel mellan 1600- och 1900-talen medan Lars Kruthof med utgångspunkt i passagerartrafikens historia berättar om Hansakatastrofen. Under bronsåldern deponerade dåtidens människor föremål i vatten, vilket Susanne Thedéen belyser i sin artikel. Slutligen presenteras nya rön om Igelkottsflickan i en artikel av Paul Wallin, Sabine Sten, Göran Burenhult och Alexander Sjöstrand.

Från 24 november kan boken hämtas ut på Gotlands Museum av medlemmar i Gotlands fornvänner. Gotländskt Arkiv kan även köpas i Fornsalens museibutik och i museets webshop. 

För mer information kontakta förlagsredaktör Cathrin Emdén

cathrin.emden@gotlandsmuseum.se eller 0498-29 27 38

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén
Kommunikatör
Kerstin Klint